IMDb > "Granddad's Here!" (2004) > Episodes cast

Episodes cast for
"Granddad's Here!" (2004) More at IMDbPro »"Jiiji: Mago to ita natsu" (original title)

Season: 1 | 2
Year: 2004 | 2005


Season 1


Season 1, Episode 1: Osewa ni narimasu

16 August 2004

Season 1, Episode 2: Hitori wa yada!

23 August 2004

Season 1, Episode 3: Ibasho o kudasai

30 August 2004

Season 1, Episode 4: Minna to itai

6 September 2004


Season 2


Season 2, Episode 1: Matamata meiwaku kakemasu

4 July 2005

Season 2, Episode 2: Watashi no ikiru michi

11 July 2005

Season 2, Episode 3: Akachan dekichatta!?

18 July 2005

Season 2, Episode 4: Saikon suruno?

25 July 2005

Season 2, Episode 5: Zutto issho ni itai

1 August 2005


You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button