Episodes cast for
"Erika the Secret Agent" (2011) More at IMDbPro »"Himitsu Chôhôin Erika" (original title)

Season: 1
Year: 2011


Season 1


Season 1, Episode 1: Episode #1.1

6 October 2011


Chiaki Kuriyama ... Erika Takahashi
Tetta Sugimoto ... Soichi tozuka
Takuya Ide ... Junpei sonoda
Toshihide Tonesaku ... Ryosuke takahashi
Jun'ya Taniai ... Kotaro takahashi
Shunsuke Kubozuka ... Shinya
Satoshi Matsuda ... Shun hayami
Misato Tate ... Hitomi takeuchi

Season 1, Episode 2: Episode #1.2

13 October 2011

Season 1, Episode 3: Episode #1.3

20 October 2011

Season 1, Episode 4: Episode #1.4

27 October 2011

Season 1, Episode 5: Episode #1.5

3 November 2011

Season 1, Episode 6: Episode #1.6

10 November 2011

Season 1, Episode 7: Episode #1.7

17 November 2011

Season 1, Episode 8: Episode #1.8

24 November 2011

Season 1, Episode 9: Episode #1.9

1 December 2011

Season 1, Episode 10: Episode #1.10

8 December 2011

Season 1, Episode 11: Episode #1.11

15 December 2011

Season 1, Episode 12: Episode #1.12

22 December 2011

Season 1, Episode 13: Episode #1.13

29 December 2011


You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button