Edit

(2008– )

Full Cast & Crew

Series Cast  

Peter Van De Veire ...
 Himself - Host (33 episodes, 2008-2010)
Miguel Wiels ...
 Himself - Band Leader (33 episodes, 2008-2010)
Frans Bauer ...
 Himself - Performer voordeurconcert (12 episodes, 2009)
Saar Vandendriessche ...
 Herself - Reporter (10 episodes, 2008)
Koen Wauters ...
 Himself - Guest / ... (6 episodes, 2008-2010)
Bart Peeters ...
 Himself - Guest (5 episodes, 2008-2010)
Paul Michiels ...
 Himself - Guest (4 episodes, 2008-2010)
Regi Penxten ...
 Himself - Guest (4 episodes, 2008-2010)
Stan Van Samang ...
 Himself - Guest (4 episodes, 2008-2010)
Kris Wauters ...
 Himself - Guest / ... (4 episodes, 2008-2010)
Brahim Attaeb ...
 Himself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Koen Buyse ...
 Himself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Natalia Druyts ...
 Herself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Flip Kowlier ...
 Himself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Jan Leyers ...
 Himself - Guest / ... (3 episodes, 2008-2010)
Lady Linn ...
 Herself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Helmut Lotti ...
 Himself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Linda Mertens ...
 Herself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Milow ...
 Himself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Kate Ryan ...
 Herself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Selah Sue ...
 Herself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Will Tura ...
 Himself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Sandrine Van Handenhoven ...
 Herself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Eddy Wally ...
 Himself - Guest (3 episodes, 2008-2010)
Hadise Açikgöz ...
 Herself - Guest (3 episodes, 2008-2009)
Christoff De Bolle ...
 Himself - Guest (3 episodes, 2009-2010)
Tom Dice ...
 Himself - Guest / ... (3 episodes, 2010)
Karen Damen ...
 Herself - Guest (2 episodes, 2008-2010)
Walter Grootaers ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2008-2010)
Tom Helsen ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2008-2010)
Bart Kaëll ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2008-2010)
Peter Luts ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2008-2010)
Laura Lynn ...
 Herself / ... (2 episodes, 2008-2010)
Belle Perez ...
 Herself - Guest (2 episodes, 2008-2010)
Paul Severs ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2008-2010)
Jasper Steverlinck ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2008-2010)
Jelle Van Dael ...
 Herself - Guest (2 episodes, 2008-2010)
Kristel Verbeke ...
 Herself - Guest (2 episodes, 2008-2010)
Kathleen Aerts ...
 Herself - Guest (2 episodes, 2008-2009)
Karoline Kamosi ...
 Herself - Guest (2 episodes, 2008-2009)
Ronny Mosuse ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2008-2009)
Novastar ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2008-2009)
Raymond van het Groenewoud ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2008-2009)
Sarah Bettens ...
 Herself - Guest (2 episodes, 2009-2010)
Pieter Embrechts ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2009-2010)
Laura Omloop ...
 Herself - Guest (2 episodes, 2009-2010)
Sergio Quisquater ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2009-2010)
Gabriel Ríos ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2009-2010)
Free Souffriau ...
 Herself - Guest (2 episodes, 2009-2010)
Daan Stuyven ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2009-2010)
Roos Van Acker ...
 Herself - Guest (2 episodes, 2009-2010)
Ilse Van Hoecke ...
 Herself - Guest (2 episodes, 2009)
Ben Crabbé ...
 Himself - Guest (2 episodes, 2010)
Marijn De Valck ...
 Himself / ... (2 episodes, 2010)
John Terra ...
 Himself / ... (2 episodes, 2010)
Tom Barbier ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Christiane Bervoets ...
 Herself - Guest (1 episode, 2008)
Dave Colman ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Sean D'Hondt ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Eva de Roovere ...
 Herself - Guest (1 episode, 2008)
Davy Deckmijn ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Natalie Delcroix ...
 Herself - Guest (1 episode, 2008)
Tonia Dominicus ...
 Herself - Guest (1 episode, 2008)
P. Fabergé ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Tuur Florizoone ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Vieze Fur ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Rocco Granata ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Jamie Lidell ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Born Meirlaen ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
...
 Herself - Guest (1 episode, 2008)
Gunther Neefs ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Danny O'Donoghue ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Glen Power ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Daniel Powter ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Bas Remans ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Liliane Saint-Pierre ...
 Herself - Guest (1 episode, 2008)
Mark Sheehan ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Jan Smit ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Oliver Symons ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Dag Taeldeman ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Christophe Todts ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Dennis van Leeuwen ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Shaun Van Steen ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Frank Vander Linden ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Dana Winner ...
 Herself - Guest (1 episode, 2008)
Dinand Woesthoff ...
 Himself - Guest (1 episode, 2008)
Gina Brondeel ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Stef Kamil Carlens ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Stany Crets ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Anja Daems ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Silvy De Bie ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Freddy De Kerpel ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Eline De Munck ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Rob de Nijs ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Werner De Smedt ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Sabine De Vos ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Marlène de Wouters ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Klaas Delrue ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Jasper Erkens ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Danny Fabry ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Gili ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Evy Gruyaert ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Piet Huysentruyt ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Jim Kerr ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Dani Klein ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Jimmy Laureys ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Goedele Liekens ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Geena Lisa ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Nathalie Meskens ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Bert Ostyn ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Hans Otten ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Axl Peleman ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Axelle Red ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Marc Reynebeau ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Right Said Fred ...
 Themselves - Guests (1 episode, 2009)
Els de Schepper ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Shingai Shoniwa ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Eva Simons ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Pim Symoens ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Gene Thomas ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Wout Van Dessel ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Jeroen Van Dyck ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Ann Van Elsen ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Bent Van Looy ...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Sofie Van Moll ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
Cathérine Vandoorne ...
 Herself - Guest (1 episode, 2009)
...
 Himself - Guest (1 episode, 2009)
Salvatore Adamo ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Fred Bekky ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Gert Bettens ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Marco Borsato ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Alex Callier ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Lindsay De Bolle ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Sam De Bruyn ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Jo De Clercq ...
 Himself (1 episode, 2010)
Lauren De Ruyck ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Tomas De Soete ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Niels Destadsbader ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Tine Embrechts ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Bert Gabriëls ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Raymond Geerts ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
George Baker Selection ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Piet Goddaer ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Johan Groothaert ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Wouter Hamel ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Dreetje Hazes ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Roxeanne Hazes ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Ozark Henry ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Josje Huisman ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Geert Hunaerts ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Elke Jacobs ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Paul Jambers ...
 Himself (1 episode, 2010)
...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Martin Ivor Kent ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Peter Koelewijn ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
De Kreuners ...
 Themselves (1 episode, 2010)
Isolde Lasoen ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Jo Lemaire ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Sofie Lemaire ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Jeroen Lenaerts ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Gérard Lenorman ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Richard Keith Lewis ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Lies Lorquet ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Udo Mechels ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Stijn Meuris ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Milk Inc. ...
 Themselves (1 episode, 2010)
Nelson Morais ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Connie Neefs ...
 Herself (1 episode, 2010)
Mark Richardson ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Patrick Riguelle ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Gaston Rombauts ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Ben Rottiers ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Peter Rouffaer ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Siska Schoeters ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Tatjana Simic ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Bob Sinclar ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Skin ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Willy Sommers ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Wim Stevens ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Stromae ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Guy Swinnen ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Jean-Jacques Tamba ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Peter Thyssen ...
 Samson (1 episode, 2010)
Hanne Troonbeeckx ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Door van Boeckel ...
 Liegebeest (1 episode, 2010)
Loes van den Heuvel ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Jan Van Eyken ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Sally-Jane Van Hoorenbeeck ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Tom Van Laere ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Jos Van Oosterwijk ...
 Himself (1 episode, 2010)
Jill Van Vooren ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Wendy Van Wanten ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Elke Vanelderen ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Jan Verheyen ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Gert Verhulst ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Roland Verlooven ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Johan Verminnen ...
 Himself (1 episode, 2010)
Tom Waes ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Erik Wauters ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Trixie Whitley ...
 Herself - Gue (1 episode, 2010)
Willy Willy ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Lea Witvrouwen ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Noémie Wolfs ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Sarah Zeebroek ...
 Herself - Guest (1 episode, 2010)
Zucchero ...
 Himself - Guest (1 episode, 2010)
Create a character page for: ?

Series Stunts 

Ina Queiss ... acrobatics (1 episode, 2008)

Series Thanks 

Dré Steemans ... in memory of (1 episode, 2009)

See also

Release Dates | Official Sites | Box Office/Business | Company Credits | Filming Locations | Technical Specs | Literature

Contribute to This Page