Photos

Add Image Add an image

Do you have any images for this title?

Edit

Cast

Episode cast overview:
Sharla Cheung ...
Fang Yuner (as Min Zhang)
...
Ao Xietian
Allen Lin ...
Ao Shaofang (as Yilun Lin)
Weiyu Cao ...
Fang Wenjing
Yansong Hou ...
Kong Yibai
Shunkai Yan ...
Ao Lao Ye
Kun Yang ...
Ao Jia Da Nai Nai
Xianxin Zhou ...
Ru Yue
Jun Wu ...
Ao Zishu
Qing Huo ...
Ao Shaoguang
Keqiang Ai ...
Ao Zi Xuan
...
Zhou Yutong
Edit

Storyline

Add Full Plot | Add Synopsis

Genres:

Action | Drama | Romance

Edit

Details


Company Credits

Show detailed on  »

Frequently Asked Questions

This FAQ is empty. Add the first question.

Contribute to This Page

Create a character page for:
?