Season: 1 | unknown
Year: 2009


Season 1


Season 1, Episode 1: San'i ichizai

8 January 2009


Laura Bailey ... Kuro / Mayu's Mother (voice: English version)
Noriko Shitaya ... Kuro (voice)

Jason Griffith ... Keita Ibuki (voice: English version)
Daisuke Namikawa ... Keita Ibuki (voice)
Sayaka Ohara ... Akane Sano (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano (voice: English version)

Michael Sinterniklaas ... Punipuni (voice: English version)
Yumi Tôma ... Punipuni (voice)
Satoshi Hino ... Daichi Kuraki (voice)

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki (voice: English version)
Cassandra Morris ... Mayu (voice: English version)
Nozomi Sasaki ... Mayu (voice)
Yûki Masuda ... Mayu no Haha (voice)
Rina Satô ... Risa Yamada (voice) (as Rina Satou)
Ryôko Ono ... Shizuka (voice) (as Ryoko Ono)
Mantarô Iwao ... Tsubota (voice)
Daisuke Kirii ... Tribal End (voice)
Seiro Ogino ... Tenshu (voice)
Shukuko Tsugawa ... Eki Announce (voice)
Daichi Endo ... Ekiin (voice)
Junko Shimeno ... Kodomo (voice)
Akemi Satô ... OL (voice)
Kazutada Tanaka ... Announcer (voice)
Takashi Onozuka ... Seito (voice)
Eiji Miyashita ... Seito (voice)

Season 1, Episode 2: Keiyaku

15 January 2009


Laura Bailey ... Kuro / Mayu's Mother (voice: English version)
Noriko Shitaya ... Kuro (voice)

Jason Griffith ... Keita Ibuki (voice: English version)
Daisuke Namikawa ... Keita Ibuki (voice)
Sayaka Ohara ... Akane Sano (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano (voice: English version)

Michael Sinterniklaas ... Punipuni (voice: English version)
Yumi Tôma ... Punipuni (voice)
Satoshi Hino ... Daichi Kuraki (voice)

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki (voice: English version)
Yukari Tamura ... Excel (voice)
Jôji Nakata ... Steiner (voice)
Takuma Takewaka ... Seiji (voice)
Mantarô Iwao ... Tsubota (voice)
Cassandra Morris ... Mayu (voice: English version)
Nozomi Sasaki ... Mayu (voice)
Yûki Masuda ... Mayu no Haha (voice)
Daisuke Kirii ... Tribal End (voice)
Tsuguo Mogami ... Tribal End (voice)
Toshihiro Nakamura ... Tribal End (voice)
Rina Satô ... Risa Yamada (voice) (as Rina Satou)
Akemi Satô ... OL (voice)
Kenji Takahashi ... Shain (voice)

Season 1, Episode 3: Shinkuro

22 January 2009

Noriko Shitaya ... Kuro (voice)
Daisuke Namikawa ... Keita Ibuki (voice)
Sayaka Ohara ... Akane Sano (voice)
Yumi Tôma ... Punipuni (voice)
Satoshi Hino ... Daichi Kuraki (voice)
Yukari Tamura ... Excel (voice)
Jôji Nakata ... Steiner (voice)
Kenji Hamada ... Hiyo (voice)
Daichi Endo ... Toshiro (voice)
Mantarô Iwao ... Tsubota (voice)
Fumihiro Okabayashi ... Tribal End (voice)
Seiro Ogino ... Tribal End (voice)
Kenji Hirai ... Tribal End (voice)
Yuka Hirose ... Tenshu (voice)
Miyuki Kawasho ... Seito (voice)
Takuma Takewaka ... Seiji (voice)

Laura Bailey ... Kuro
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Michael Sinterniklaas ... Punipuni (voice: English version)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Season 1, Episode 4: Tsuisekisha

29 January 2009

Noriko Shitaya ... Kuro (voice)
Daisuke Namikawa ... Keita Ibuki (voice)
Sayaka Ohara ... Akane Sano (voice)
Yumi Tôma ... Punipuni (voice)
Yukari Tamura ... Excel (voice)
Jôji Nakata ... Steiner (voice)
Kenji Hamada ... Hiyo (voice)
Satoshi Hino ... Daichi Kuraki (voice)
Katsuyuki Konishi ... Reishin Shishigami (voice)
Satsuki Yukino ... Yuki Kaionji (voice)
Daichi Endo ... Toshiro (voice)
Mantarô Iwao ... Tsubota (voice)
Kazuyuki Okitsu ... Hermann (voice)
Akiko Tanaka ... Ten'in (voice)
Taketora ... Bikemen (voice)

Laura Bailey ... Kuro
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma
Patrick Seitz ... Steiner

Michael Sinterniklaas ... Punipuni (voice: English version)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Season 1, Episode 5: Ikushîdo

5 February 2009

Noriko Shitaya ... Kuro (voice)
Daisuke Namikawa ... Keita Ibuki (voice)
Sayaka Ohara ... Akane Sano (voice)
Yumi Tôma ... Punipuni (voice)
Yukari Tamura ... Excel (voice)
Jôji Nakata ... Steiner (voice)
Kenji Hamada ... Hiyo (voice)
Yûko Kaida ... Mikami Hojo (voice)
Taketora ... Bikemen (voice)

Laura Bailey ... Kuro
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma
Patrick Seitz ... Steiner

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Season 1, Episode 6: Sabu no keiyakusha

12 February 2009

Noriko Shitaya ... Kuro (voice)
Daisuke Namikawa ... Keita Ibuki (voice)
Sayaka Ohara ... Akane Sano (voice)
Yumi Tôma ... Punipuni (voice)
Yukari Tamura ... Excel (voice)
Jôji Nakata ... Steiner (voice)
Kenji Hamada ... Hiyo (voice)
Satoshi Hino ... Daichi Kuraki (voice)
Katsuyuki Konishi ... Reishin Shishigami (voice)
Satsuki Yukino ... Yuki Kaionji (voice)
Yûko Kaida ... Mikami Hojo (voice)
Hirokazu Hiramatsu ... Shingo (voice)
Taketora ... Bikemen (voice)

Laura Bailey ... Kuro
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma
Patrick Seitz ... Steiner

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Season 1, Episode 7: Kuro no kako

19 February 2009


Laura Bailey ... Kuro (voice: English version)

Jason Griffith ... Keita Ibuki (voice: English version)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano (voice: English version)

Michael Sinterniklaas ... Punipuni (voice: English version)

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki (voice: English version)
Patrick Seitz ... Steiner (voice: English version)

Stephanie Sheh ... Excel (voice: English version)

Emily Bauer ... Riona Kogure (voice: English version)

Wil Wheaton ... Yakumo (voice: English version)

Season 1, Episode 8: Hiba ichizoku

26 February 2009


Laura Bailey ... Kuro

Emily Bauer ... Riona Kogure
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma
Patrick Seitz ... Steiner

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 9: Haha no kage

5 March 2009


Laura Bailey ... Kuro

Emily Bauer ... Riona Kogure
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 10: Matsuro

12 March 2009


Laura Bailey ... Kuro

Emily Bauer ... Riona Kogure
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 11: Sakai

19 March 2009


Laura Bailey ... Kuro

Emily Bauer ... Riona Kogure
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 12: Gekitô

26 March 2009


Laura Bailey ... Kuro

Emily Bauer ... Riona Kogure
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 13: Shinsekai

9 April 2009


Laura Bailey ... Kuro

Emily Bauer ... Riona Kogure
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Taliesin Jaffe ... Yakumo (voice: English version)

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 14: Toppaguchi

16 April 2009


Laura Bailey ... Kuro

Emily Bauer ... Riona Kogure
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 15: Shura

23 April 2009


Laura Bailey ... Kuro

Emily Bauer ... Riona Kogure
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 16: Hôkai

30 April 2009


Laura Bailey ... Kuro

Emily Bauer ... Riona Kogure
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 17: Masagami

7 May 2009


Laura Bailey ... Kuro

Emily Bauer ... Riona Kogure
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Eva Kaminsky ... Nam (voice) (as Eva Christensen)

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 18: Ihen

14 May 2009

Noriko Shitaya ... Kuro (voice)
Daisuke Namikawa ... Keita Ibuki (voice)
Yumi Tôma ... Punipuni (voice)
Katsuyuki Konishi ... Reishin Shishigami (voice)
Yukari Tamura ... Excel (voice)
Yûko Kaida ... Mikami Hojo (voice)
Jôji Nakata ... Steiner (voice)
Hiroshi Nojima ... Yakumo (voice)
Shizuka Itô ... Riona Kogure (voice) (as Shizuka Ito)
Yukana Nogami ... Namu (voice) (as Yukana)
Takashi Nagasako ... Tenma (voice)
Ayumi Fujimura ... Hohaku (voice)
Kimiyoshi Kibe ... Tribal End (voice)
Kazuhiro Nakaya ... Tribal End (voice)

Laura Bailey ... Kuro

Emily Bauer ... Riona Kogure
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Eva Kaminsky ... Nam (voice) (as Eva Christensen)

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 19: Senjin

21 May 2009


Laura Bailey ... Kuro
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Eva Kaminsky ... Nam (voice) (as Eva Christensen)

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 20: Kakusei

3 June 2009


Laura Bailey ... Kuro
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Eva Kaminsky ... Nam (voice) (as Eva Christensen)

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Wil Wheaton ... Yakumo

Season 1, Episode 21: Shinpen

4 June 2009

Noriko Shitaya ... Kuro (voice)
Daisuke Namikawa ... Keita Ibuki (voice)
Sayaka Ohara ... Akane Sano (voice)
Yumi Tôma ... Punipuni (voice)
Katsuyuki Konishi ... Reishin Shishigami (voice)
Yukari Tamura ... Excel (voice)
Yûko Kaida ... Mikami Hojo (voice)
Hiroshi Nojima ... Yakumo (voice)
Shizuka Itô ... Riona Kogure (voice) (as Shizuka Ito)
Yukana Nogami ... Namu (voice) (as Yukana)
Gou Shinomiya ... Masagami Otoko / Jii (voice)
Makiko Nabei ... Masagami Onna / Baa / Ko (voice)
Satsuki Yukino ... Yuki Kaionji (voice)

Laura Bailey ... Kuro
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Eva Kaminsky ... Nam (voice) (as Eva Christensen)

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Season 1, Episode 22: Unmei

11 June 2009


Laura Bailey ... Kuro
Matt Caplan ... Raiga
Marc Diraison ... Hiyou (voice: English version)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)

Crispin Freeman ... Reishin

Jason Griffith ... Keita Ibuki

Eva Kaminsky ... Nam (voice) (as Eva Christensen)

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou
Amanda Schuckman ... Kakuma

Stephanie Sheh ... Excel (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)

Season 1, Episode 23: Michi

18 June 2009


Laura Bailey ... Kuro (voice: English version)
Noriko Shitaya ... Kuro (voice)

Jason Griffith ... Keita Ibuki (voice: English version)
Daisuke Namikawa ... Keita Ibuki (voice)
Sayaka Ohara ... Akane Sano (voice)
Julie Ann Taylor ... Akane Sano (voice: English version)

Michael Sinterniklaas ... Punipuni (voice: English version)
Yumi Tôma ... Punipuni (voice)
Satoshi Hino ... Daichi Kuraki (voice)

Christopher Kromer ... Daichi Kuraki

Crispin Freeman ... Reishin
Katsuyuki Konishi ... Reishin Shishigami (voice)
Hiroshi Nojima ... Yakumo (voice)
Aya Hisakawa ... Kuro no Haha (voice)
Eiji Miyashita ... Choro (voice)
Yûko Kaida ... Mikami Hojo (voice)

Mary Elizabeth McGlynn ... Mikami Houjou

Veronica Taylor ... Yuki Kaionji (as Kathleen McInerney)
Satsuki Yukino ... Yuki Kaionji (voice)

Kether Donohue ... Makana (voice: English version)
Eri Sendai ... Makana (voice)

Peter Fernandez ... Ryujin Nagamine (voice: English version)
Tomomichi Nishimura ... Ryujin Nagamine (voice)
Eri Nakao ... Yuko (voice)
Eri Taruta ... Arisa (voice)
Seiro Ogino ... Tenshu (voice)

Troy Baker ... Seiji (voice: English version)
Takuma Takewaka ... Seiji (voice)
Kazutada Tanaka ... Announcer (voice)

Unknown Season


Tokubetsu hen: Intâmisshon

2 April 2009


You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button