IMDb > "A Certain Magical Index" (2008)

"A Certain Magical Index" (2008) More at IMDbPro »"To aru majutsu no indekkusu" (original title)

Episodes Rated by Date

Rated Episodes

# Episode User
Rating
User
Votes

1.1  Gakuen toshi 7.0 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.11  Shisutâzu 7.2 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.12  Reberu 6 7.2 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.13  Akuserarêta 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.14  Saijaku tai saikyô 6.8 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.21  Kauntâ sutorappu 7.2 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.22  Gôremu 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.23  Tomodachi 7.2 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.24  Kyosû gakku Gogyô kikan 6.4 7
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  

Unrated Episodes

# Episode
1.2  Inokentiusu
1.3  Nesesariusu
1.4  Kenzen kioku nôryoku
1.5  Rimitto
1.6  Imajin bureikâ
1.7  Kagaku sûhai
1.8  Arusu maguna
1.9  Dîpu buraddo
1.10  Misaka Mikoto
1.15  Enzeru fôru
1.16  Kamijô Tôya
1.17  Kami no chikara
1.18  Repurika
1.19  Rasuto ôdâ
1.20  Uirusu kôdo