IMDb > "A Certain Magical Index" (2008)

"A Certain Magical Index" (2008) More at IMDbPro »"To aru majutsu no indekkusu" (original title)

Episodes Rated by Date

Rated Episodes

# Episode User
Rating
User
Votes

1.1  Gakuen toshi 7.1 12
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.2  Inokentiusu 7.2 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.3  Nesesariusu 6.9 7
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.4  Kenzen kioku nôryoku 6.7 7
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.5  Rimitto 6.9 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.6  Imajin bureikâ 7.1 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.7  Kagaku sûhai 6.9 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.8  Arusu maguna 7.1 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.9  Dîpu buraddo 6.9 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.10  Misaka Mikoto 6.7 6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.11  Shisutâzu 7.0 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.12  Reberu 6 6.4 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
1.13  Akuserarêta 6.1 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
1.14  Saijaku tai saikyô 6.0 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
1.15  Enzeru fôru 6.4 7
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
1.16  Kamijô Tôya 5.7 7
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.7/10 X  
1.17  Kami no chikara 5.7 6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.7/10 X  
1.18  Repurika 5.8 6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  
1.19  Rasuto ôdâ 6.1 7
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
1.20  Uirusu kôdo 6.7 6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.21  Kauntâ sutorappu 7.0 7
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.22  Gôremu 6.9 7
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.23  Tomodachi 7.0 7
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.24  Kyosû gakku Gogyô kikan 6.4 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  

Unrated Episodes

# Episode
2.1  Saigo no hi
2.2  Hou no sho
2.3  Amakusashiki
2.4  Sheôrufia
2.5  Rôtasuwando
2.6  Remunanto
2.7  Mûbu pointo
2.8  Daihaseisai
2.9  Rûto disutâbu
2.10  Shôto hando
2.11  Sutabu sôdo
2.12  Beruvedêre
2.13  Shito juuji
2.14  Mizu no Miyako
2.15  Jo'o Kantai
2.16  Kokugen no Rozario
2.17  Batsu Gemu
2.18  Kentai Bango
2.19  Kihara Amata
2.20  Ryoken Butai
2.21  Gakushu Sochi
2.22  Tenbatsu Jutsushiki
2.23  Kaisenmae
2.24  Busou Shuudan