Edit

(1994– )

Full Cast & Crew

Series Cast  

Shin'ichi Karube ...
Yôko Shôno ...
Masaharu Miyake ...
Yuki Yamasaki ...
Misato Nagano ...
Ayako Katô ...
Taisei Kurata ...
Yoshiaki Sakitô ...
Shingo Tatemoto ...
Chiyo Abe ...
Kaoriko Kuge ...
Yurika Mita ...
Yuka Takeuchi ...
Kôtarô Kinoshita ...
Ryûsei Ikuta ...
Mitsuhiro Nakamura ...
Yoshihisa Sakanushi ...
Norikazu Ôtsuka ...
Midori Matsuo ...
Akiko Yagi ...
Seika Furuhata ...
Natsuko Kojima ...
Minako Nakano ...
Chinami Suzuki ...
Miwako Kakei ...
Mana Mikami ...
Aya Takashima ...
Arashi ...
Maiko Sota ...
Toshihiro Itô ...
...
...
Yuriko Hata ...
Kôichi Satô ...
 Himself / ... 5 episodes, 2013
Miri Tanaka ...
Kanon Tsuyama ...
Shirô Tazaki ...
Ikumi Hisamatsu ...
Shingo Katori ...
Yasutarô Matsuki ...
...
 Himself / ... 4 episodes, 2013
Yuki Shikanuma ...
Hitomi Tachibana ...
...
 Himself / ... 4 episodes, 2013
Yô Ôizumi ...
 Hideyoshi Hashiba / ... 4 episodes, 2013
Ryôko Hirosue ...
Yûki Amami ...
Jessica Martinez Maxey ...
 College student 3 episodes, 2006
Chris Hart ...
...
 Nagahide Niwa / ... 3 episodes, 2013
Tsuyoshi Kusanagi ...
Mizuki Sano ...
Ayako Kisa ...
Ai Kawashima ...
...
...
 Herself - Model 2 episodes, 2007
Reiko Endô ...
Hiromi Gô ...
Yuri Takami ...
Che'Nelle ...
Ai ...
Alisa ...
Mana Ashida ...
Kai Atô ...
Harisenbon ...
 Themselves 2 episodes, 2013
Shunsuke Kazama ...
...
...
Moemi Kushiro ...
Nao Matsushita ...
Keiko Mochizuki ...
Hidetoshi Nishijima ...
Tamio Okuda ...
Yuko Oshima ...
Shô Sakurai ...
...
...
Reina Uchida ...
Momoiro Kurôbâ Z. ...
 Themselves 2 episodes, 2013
...
 Himself 1 episode, 1995
...
 Himself 1 episode, 1996
...
 Herself 1 episode, 1998
...
 Himself 1 episode, 1999
Satoshi Ohno ...
 Himself 1 episode, 1999
Yuzu ...
 Themselves 1 episode, 2005
Keiko Fuji ...
 Herself 1 episode, 2006
Naohide Fukuhara ...
 Himself 1 episode, 2006
Takeshi Okudera ...
 Himself 1 episode, 2006
Mâsa Takahashi ...
 Herself 1 episode, 2006
Angela Aki ...
 Herself 1 episode, 2007
Aiko Kaitô ...
 Herself 1 episode, 2009
Yûki Nishimiya ...
 Himself 1 episode, 2010
Shen ...
 Himself 1 episode, 2010
Def Tech ...
 Themselves 1 episode, 2010
...
 Himself 1 episode, 2011
Masato Nakamura ...
 Himself 1 episode, 2011
...
 Herself 1 episode, 2012
...
 Themselves 1 episode, 2012
...
 Herself 1 episode, 2012
Miki Ando ...
 Herself 1 episode, 2013
Eir Aoi ...
 Herself 1 episode, 2013
Gabrielle Aplin ...
 Herself 1 episode, 2013
Yui Aragaki ...
 Herself 1 episode, 2013
Momoka Ariyasu ...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
Atsushi ...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Themselves 1 episode, 2013
Becky ...
 Herself 1 episode, 2013
Sandaime J. Soul Brothers ...
 Themselves 1 episode, 2013
Igaguri Chiba ...
 Himself 1 episode, 2013
Masako Chiba ...
 Herself 1 episode, 2013
Mori San Chû ...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Themselves 1 episode, 2013
E. Girls ...
 Themselves 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
Natsuki Fujimoto ...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
Eiichirô Funakoshi ...
 Himself 1 episode, 2013
Moto Fuyuki ...
 Himself 1 episode, 2013
Ayame Gôriki ...
 Herself 1 episode, 2013
Animal Hamaguchi ...
 Himself 1 episode, 2013
Kyôko Hamaguchi ...
 Herself 1 episode, 2013
Haru ...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
Osamu Hayashi ...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
Ayaka Ide ...
 Herself 1 episode, 2013
Kappei Ina ...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
Hidehiko Ishizuka ...
 Himself 1 episode, 2013
Hideaki Itô ...
 Himself 1 episode, 2013
Jaru Jaru ...
 Themselves 1 episode, 2013
Tomomi Kahara ...
 Herself 1 episode, 2013
Kalafina ...
 Themselves 1 episode, 2013
Kazuya Kamenashi ...
 Himself 1 episode, 2013
Kohei Kameyama ...
 Himself 1 episode, 2013
Yûsuke Kamiji ...
 Himself 1 episode, 2013
Karina ...
 Herself 1 episode, 2013
Shûji Kashiwabara ...
 Himself 1 episode, 2013
Ryohei Kato ...
 Himself 1 episode, 2013
Rina Kawaei ...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
Shô Kiryûin ...
 Himself 1 episode, 2013
Emi Kobayashi ...
 Herself 1 episode, 2013
Keisuke Koide ...
 Himself 1 episode, 2013
Kazuya Kojima ...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
Toshinobu Kubota ...
 Himself 1 episode, 2013
Kana Kurashina ...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Themselves 1 episode, 2013
Brian MacDuckston ...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
Ryûhei Maruyama ...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
Shôta Matsuda ...
 Himself 1 episode, 2013
Hitoshi Matsumoto ...
 Himself 1 episode, 2013
Jun Matsumoto ...
 Himself 1 episode, 2013
Kaori Matsumoto ...
 Herself 1 episode, 2013
Yukimi Matsuo ...
 Herself 1 episode, 2013
Burakku Mayonêzu ...
 Themselves 1 episode, 2013
Alexa Meade ...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
Miwa ...
 Herself 1 episode, 2013
Masato Mizuno ...
 Himself 1 episode, 2013
Tomoya Morishita ...
 Himself 1 episode, 2013
Mirai Moriyama ...
 Himself 1 episode, 2013
Shingo Murakami ...
 Himself 1 episode, 2013
Ryôta Murata ...
 Himself 1 episode, 2013
Môningu Musume ...
 Themselves 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
Ryô Nishikido ...
 Himself 1 episode, 2013
Kana Nishino ...
 Herself 1 episode, 2013
Yukari Nishio ...
 Herself 1 episode, 2013
Oashizu ...
 Themselves 1 episode, 2013
Yûji Oda ...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
Rei Okamoto ...
 Herself 1 episode, 2013
Yoriko Okamoto ...
 Herself 1 episode, 2013
Kyary Pamyu Pamyu ...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
Rena ...
 Herself 1 episode, 2013
Masashi Sada ...
 Himself 1 episode, 2013
Masato Sakai ...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
Ayaka Sasaki ...
 Herself 1 episode, 2013
Rino Sashihara ...
 Herself 1 episode, 2013
Mami Satô ...
 Herself 1 episode, 2013
Yû Sawabe ...
 Himself 1 episode, 2013
Ikki Sawamura ...
 Himself 1 episode, 2013
Scandal ...
 Themselves 1 episode, 2013
Scandal ...
 Themselves 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
Haruka Shimazaki ...
 Herself 1 episode, 2013
Maki Shinta ...
 Herself 1 episode, 2013
Kenzo Shirai ...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
Tsurube Shôfukutei ...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
Gregory Snelgar ...
 Himself 1 episode, 2013
Kyôka Suzuki ...
 Herself 1 episode, 2013
Reni Takagi ...
 Herself 1 episode, 2013
Sara Takanashi ...
 Herself 1 episode, 2013
Tetsuya Takeda ...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
Shiori Tamai ...
 Herself 1 episode, 2013
Daiki Tanaka ...
 Himself 1 episode, 2013
Yûji Tanaka ...
 Himself 1 episode, 2013
Tankobuchin ...
 Themselves 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
Saburô Tokitô ...
 Himself 1 episode, 2013
Tomochika ...
 Herself 1 episode, 2013
Oniyakko Tsubaki ...
 Herself 1 episode, 2013
Keiko Tsubakihara ...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
Takashi Ukaji ...
 Himself 1 episode, 2013
Amaury Vassili ...
 Himself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
Mayu Watanabe ...
 Herself 1 episode, 2013
Naomi Watanabe ...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Himself 1 episode, 2013
Isao Yoneda ...
 Himself 1 episode, 2013
Yuriko Yoshitaka ...
 Herself 1 episode, 2013
Naomi Yotsumoto ...
 Herself 1 episode, 2013
Naomi Zaizen ...
 Herself 1 episode, 2013
...
 Themselves 1 episode, 2014
The Piano Guys ...
 Themselves 1 episode, 2014
...
 Herself 1 episode, 2014
...
 Himself 1 episode, 2014
2Cellos ...
 Themselves 1 episode, 2015
...
 Himself 1 episode, 2015
...
 Himself 1 episode, 2015
Momoko Abe ...
 Herself 1 episode, 2017
Natsuko Toda ...
 Herself (uncredited) 1 episode, 2013

Series Produced by 

Makario Sarsozo ... associate producer (unknown episodes)

See also

Release Dates | Official Sites | Company Credits | Filming & Production | Technical Specs

Contribute to This Page