IMDb > "Naruto: Shippûden" (2007)
"Naruto: Shippûden"
Quicklinks
Top Links
trailers and videosfull cast and crewtriviaofficial sitesmemorable quotes
Overview
main detailscombined detailsfull cast and crewcompany creditsepisode listepisodes castepisode ratings... by rating... by votes
Awards & Reviews
user reviewsexternal reviewsawardsuser ratingsmessage board
Plot & Quotes
plot summaryplot keywordsmemorable quotes
Did You Know?
triviagoofssoundtrack listingcrazy creditsalternate versionsmovie connectionsFAQ
Other Info
box office/businessrelease datesfilming locationstechnical specsliterature listingsNewsDesk
Promotional
taglines trailers and videos posters photo gallery
External Links
showtimesofficial sitesmiscellaneousphotographssound clipsvideo clips

"Naruto: Shippûden" (2007) More at IMDbPro »

Episodes Rated by IMDb User Votes

Rated Episodes

# Episode User
Rating
User
Votes

23.19  The Final Battle - Part 2 9.8 209
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.8/10 X  
1.1  Kikyô 8.2 167
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
18.3  Kakashi vs. Obito 9.5 167
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 X  
20.8  The Sage of the Six Paths 9.3 162
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.3/10 X  
23.18  The Final Battle - Part 1 9.5 138
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 X  
15.2  Madara Uchiha 8.7 129
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
1.133  Jiraiya gôketsu monogatari 8.9 112
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.9/10 X  
20.11  To Rise Up 9.3 106
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.3/10 X  
15.25  I'm in Hell 8.7 104
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
17.11  Something to Fill the Hole 8.9 104
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.9/10 X  
1.2  Akatsuki, shidô 7.8 101
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.175  Konoha no eiyû 8.7 99
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
18.21  A True Ending 8.9 96
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.9/10 X  
17.3  The Ties That Bind 8.9 95
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.9/10 X  
1.3  Shûgyô no seika 7.9 93
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
1.167  Chibaku Tensei 8.7 93
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
23.16  Congratulations 9.4 92
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.4/10 X  
15.19  I Will Love You Always 8.6 90
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
12.7  Thank You 8.8 89
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.8/10 X  
15.9  Two-Man Team 8.7 89
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
18.19  Madara Uchiha Arises 8.8 88
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.8/10 X  
1.4  Suna no jinchûriki 8.3 87
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.3/10 X  
1.31  Tsuga re yuku mono 8.5 86
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
1.120  Kakashi gaiden ~ Senjô no bôizu raifu ~ Kôhen 8.7 86
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
1.163  Bakuhatsu! Sen'nin modô 8.8 86
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.8/10 X  
1.166  Kokuhaku 8.7 86
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
17.2  The Allied Shinobi Forces Jutsu 8.7 85
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
1.5  Kazekage to shite...! 8.0 83
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.6  Noruma kuriâ 8.1 81
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
1.159  Pein VS Kakashi 8.7 81
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
1.162  Sekai ni itami o 8.6 81
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
1.7  Shissôre Kankurô 7.7 80
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.32  Kazekage no kikan 7.9 79
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
1.9  Jinchûriki no namida 7.6 78
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.27  Kanawanu yume 8.3 78
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.3/10 X  
1.119  Kakashi gaiden ~ Senjô no bôizu raifu ~ Zenpen 8.4 78
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
1.21  Sasori no sugao 8.1 77
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
1.22  Chiyo no oku no te 7.8 77
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.26  Jû-ki VS Hyaku-ki 8.5 77
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
1.30  Shunkan no bigaku 8.3 77
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.3/10 X  
1.138  Shûen 8.6 77
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
1.10  Fûinjutsu: Genryû kyû fûjin 7.5 76
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
1.12  Inkyo babâ no ketsui 7.8 76
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.13  In'nen a ima mieru 7.9 76
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
1.14  Naruto no seichô 8.1 76
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
1.24  Sandaime Kazekage 8.1 76
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
12.14  Assemble! Allied Shinobi Forces! 8.6 76
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
1.8  Shutsugeki, Kakashi han 7.7 75
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.17  Gaara shisu 7.8 75
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.141  Shinjitsu 8.8 75
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.8/10 X  
1.168  Yondaime Hokage 8.6 75
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
20.7  The Eight Inner Gates Formation 9.0 75
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.0/10 X  
23.20  The Seal of Reconciliation 9.3 75
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.3/10 X  
1.18  Totsunyû! Botan fukku entorî 7.7 74
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.20  Hiruko vs Futari no kunoichi 8.0 74
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.23  'Chichi' to 'Haha' 7.8 74
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.25  Sei to shi no san bun kan 8.0 74
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.11  Iryô ninja no deshi 7.7 73
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.15  Kakushi dama nazukete...! 8.1 73
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
1.42  Orochimaru vs Jinchûriki 8.1 73
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
17.1  Kakashi's Resolve 8.7 73
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
18.5  Naruto vs. Mecha Naruto 3.8 73
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.8/10 X  
18.20  The Hidden Heart 8.6 73
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
1.16  Jinchûriki no himitsu 7.6 71
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.19  Torappu sadô! Gai han no teki 7.8 71
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
18.9  The Divine Tree 8.6 71
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
1.28  Yomigaeru kemono-tachi 7.4 70
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.88  Fûton: Rasen shuriken! 8.4 70
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
1.164  Pinchi! Kieta sen'nin môdo 8.5 70
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
1.165  Kyûbi hokaku kanryô 8.2 70
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
1.161  Sei wa Sarutobi, na wa Konohamaru! 8.1 69
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
12.6  The Fourth's Battle to the Death!! 8.7 69
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
17.5  The All-Knowing 8.7 69
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
18.8  The Day Naruto Was Born 8.6 69
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
1.29  Kakashi kaigan! 7.8 68
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.33  Aratanaru tâgetto 7.6 68
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.54  Akumu 7.8 68
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.137  Amaterasu 8.7 68
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
1.40  Kyûbi kaihô!! 7.4 67
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.174  Uzumaki Naruto monogatari 7.9 67
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
1.38  Shimyurêshon 7.3 66
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
1.41  Gokuhi ninmu sutâto 7.7 66
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.43  Sakura no namida 7.7 66
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.48  Tsunagari 7.2 66
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.80  Saigo no kotoba 8.2 66
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
1.132  Pein rokudô, kenzan 8.4 66
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
1.136  Mangekyô Sharingan no hikari to yami 8.1 66
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
1.143  "Hachibi" tai "Sasuke" 8.2 66
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
1.36  Itsuwari no egao 7.3 65
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
1.37  Mudai 7.3 65
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
1.39  Tenchikyô 7.5 65
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
1.49  Taisetsu na mono 7.6 65
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.82  Daijûppan 7.8 65
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.86  Shikamaru no sai 8.3 65
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.3/10 X  
1.87  Hito o norowaba ana futatsu 8.4 65
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
1.139  Tobi no nazo 8.2 65
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
1.157  Konoha shûgeki! 7.9 65
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
12.4  The Orange Spark 8.2 65
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
15.24  Obito and Madara 8.6 65
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
1.34  Kessei! Shin Kakashi han 7.4 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.47  Sennyû! Dokuhebi no ajito 7.4 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.50  Ehon ga kataru sutôrî 7.3 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
1.51  Saikai 7.4 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.78  Kudasareta sabaki 8.2 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
1.114  Taka no hitomi 7.7 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.124  Geijutsu 8.2 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
1.140  In'nen 8.4 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
12.5  Target: Nine-Tails 8.2 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
15.23  Who Are You? 8.4 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
18.7  An Opening 8.7 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
20.1  On the Brink of Death 8.7 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
20.12  The Infinite Dream 8.9 64
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.9/10 X  
1.35  Gada ten soku 7.3 63
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
1.53  Taitoru 7.5 63
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
1.73  "Akatuski" shinkô 7.5 63
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
1.127  Dokonjô ninden ~ Jiraiya ninpôchô ~ Zenpen 7.5 63
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
1.128  Dokonjô ninden ~ Jiraiya ninpôchô ~ Kôhen 7.7 63
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.160  Pein no nazo 7.9 63
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
1.173  Pein tanjô 8.0 63
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
16.10  Coup d'État 8.4 63
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
1.45  Uragiri no hate 7.5 62
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
1.52  Uchiha no chikara 7.8 62
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.77  Bôgin 8.0 62
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.84  Kakuzu no nôryoku 8.1 62
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
1.85  Osorubeki himitsu 8.2 62
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
1.118  Kessei! 7.1 62
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.123  Gekitotsu! 8.2 62
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
1.125  Shôshitsu 7.7 62
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.130  Kami to natta otoko 8.0 62
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.135  Nagaki toki no naka de... 8.2 62
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
17.4  Those Who Dance in the Shadows 8.6 62
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
1.44  Tatakai no tenmatsu 7.5 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
1.71  Tomo yo 6.8 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.72  Shinobi yoru kyôi 7.3 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
1.75  Rôsô no inori 7.4 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.76  Tsuginaru suteppu 7.4 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.83  Tâgetto rokkuon 8.0 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.89  Chikara no daishô 7.8 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.90  Shinobi no ketsui 6.9 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.113  Daija no dôkô 7.5 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
1.115  Zabuza no daitô 7.3 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
1.116  Teppeki no ban'nin 7.3 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
1.131  Hatsudô! Sen'nin modô 8.2 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
1.134  Utage e no sasoi 8.0 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.158  Shinjiru chikara 7.9 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
12.3  The Next Challenge! Naruto vs. The Nine Tails!! 8.1 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
17.6  Hashirama and Madara 8.6 61
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
1.46  Mikan no pêji 7.3 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
1.55  Kaze 7.7 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.74  Hoshizora no shita de 7.6 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.79  Todokanu zekkyô 7.9 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
1.81  Kanashiki shirase 7.8 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.91  Hakken Orochimaru no ajito 7.4 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.121  Ugokidasu monotachi 7.7 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.152  Hihô - Naruto no manida! 7.9 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
1.153  Shi no kage o ote 7.9 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
1.169  Futari no deshi 8.0 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.172  Deai 7.5 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
15.22  The Secret of the Transportation Technique 8.0 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
18.6  The Ten Tails' Jinchuriki 8.5 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
18.10  A Shinobi's Dream 8.7 60
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
1.56  Ugomeku 7.4 59
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.61  Sesshoku 6.7 59
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.155  Daiichi no kadai 7.6 59
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.156  Shi o koeru toki 7.6 59
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.205  Sensen fukoku 7.7 59
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
12.1  Land Ahoy! Is this the Island of Paradise? 7.3 59
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
15.3  The Five Kage Assemble 8.6 59
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
17.7  The Era of Warring States 8.7 59
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
17.9  Sasuke's Answer 8.6 59
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
17.10  Hole 8.5 59
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
18.12  A Heart Filled with Comrades 8.7 59
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
1.62  Chîmumeito 6.7 58
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.92  Deai 7.1 58
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.94  Ame hito yo 6.7 58
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.126  Tasogare 8.0 58
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.129  Sen'nyû! Amegakure no sato 7.3 58
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
10.22  Ugokidasu taikoku 7.6 58
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
14.2  A Father's Hope, a Mother's Love 7.9 58
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
14.3  Contact! Naruto vs. Itachi 8.2 58
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
18.4  The Directive to Take the Nine-Tails! 4.7 58
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.7/10 X  
1.154  Angô kaidoku 7.6 57
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.170  Daibôken! Yondaime no isan o sagase - Zenpen 6.6 57
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
12.2  Killer B and Motoi 7.1 57
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
14.1  Naruto Enters the Battle! 7.6 57
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
15.8  Kurama 8.1 57
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
15.13  The Risks of the Reanimation Jutsu 7.8 57
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
23.17  The Final Valley 9.0 57
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.0/10 X  
1.63  Futatsu no gyoku 6.7 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.95  Futatsu no omamori 6.7 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.101  Sorezore no omoi 6.6 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
1.117  Kita ajito no Jûgo 7.4 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.122  Tansaku 7.9 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
1.197  Rokudaime Hokage Danzô 7.8 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
10.11  Bijû VS o no nai Bijû 7.9 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
10.14  Kinjirareta dôjutsu 7.8 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
10.15  Shimura Danzô 8.1 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
12.9  The Man Named Kisame 7.8 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
12.10  The Angelic Herald of Death 7.6 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
18.13  Obito Uchiha 7.9 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
23.15  Sharingan, Once More 8.9 56
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.9/10 X  
1.93  Kayoiau kokoro 6.7 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.96  Miezaru teki 6.7 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.105  Kekkai kôbô-sen 6.6 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
1.144  Fûraibô 6.5 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
1.202  Hashiru ikazuchi 7.9 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
1.203  Sasuke no nindô 8.0 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
10.12  Tomo to shite 7.4 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
10.20  Ichiryû no shinobi 7.3 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
12.8  Battle in Paradise! Odd Beast vs. The Monster! 7.6 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
15.1  Reinforcements Arrive 8.2 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
15.7  Nine Tails 7.3 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
18.1  Team 7 Assemble! 8.4 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
18.2  The New Three-Way Deadlock 8.4 55
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
1.57  Ubawareta nemuri 7.1 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.59  Aratana teki 6.6 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
1.60  Uitenpen 7.1 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.64  Shikkoku no noroshi 6.7 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.65  Ankoku no sejô 7.1 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.66  Yomigaeru tamashi 6.7 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.67  Sorezore no shitô 6.8 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.68  Mezame no toki 6.9 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.70  Kyômei 6.8 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.97  Ran hansha no meikyû 7.2 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.99  Arekurû Bijû 6.9 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.100  Kiri no naka de 6.7 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.102  Saihensei 6.8 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.111  Kudakareta yakusoku 6.8 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.204  Gokage no chikara 7.9 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
10.10  Sakura no omoi 7.3 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
10.23  Hokage Hatake Kakashi 7.8 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
10.24  Ôgama sen'nin no yogen 7.3 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
10.25  Kurairi 7.8 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
12.19  For My Friend 7.5 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
15.4  The Unbreakable Mask and the Shattered Bubble 7.8 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
15.17  The Izanami Activated 7.8 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
18.11  Pursuing Hope 8.4 54
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
1.58  Kodoku 6.8 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.69  Zetsubô 6.8 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.98  Arawareta hyôteki 7.2 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.103  Kekkai shihô fûjin 6.9 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.106  Akai tsubaki 7.1 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.108  Tsubaki no michishirube 6.6 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
1.112  Kaerubeki basho 7.2 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.142  Unraikyô no tatakai 7.4 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.147  Nukenin no kako 6.2 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
1.171  Daibôken! Yondaime no isan o sagase - Kôhen 6.7 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.176  Shinmai kyôshi Iruka 6.9 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.181  Naruto, adauchi shinanjuku 6.4 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
1.196  Yami e no shissô 6.7 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
10.17  Ushinawareta kizuna 6.7 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
12.21  Sai and Shin 7.9 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
12.23  An Old Nemesis Returns 8.0 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
13.20  Power: Part 6 7.9 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
14.5  The Mizukage, the Giant Clam, and the Mirage 8.1 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
14.6  Paradox 7.9 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
15.14  Sibling Tag Team 7.8 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
15.15  To Each Their Own Leaf 7.7 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
15.20  Reanimation Jutsu: Release! 7.8 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
16.13  Team Seven 8.3 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.3/10 X  
23.21  Naruto Uzumaki! 9.2 53
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.2/10 X  
1.107  Goetsu dôshû 6.9 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.109  Juin no gyakushû 6.6 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
1.110  Tsumi no kioku 6.8 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.145  Kinjutsu no keishôsha 6.3 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.3/10 X  
1.151  Shitei 6.8 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.179  Tantô Jônin Hatake Kakashi 6.8 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.199  Gokage tojô! 7.5 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
1.200  Naruto no tangan 7.5 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
1.201  Kujû no ketsudan 7.8 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
11.1  The Five Kage's Decision 7.2 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
12.20  War Begins! 8.0 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
13.8  Two Suns!! 8.0 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
14.16  Prologue of Road to Ninja 7.7 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
15.12  A Will of Stone 8.0 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
15.21  Orochimaru's Return 7.9 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
15.26  World of Dreams 8.0 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
16.2  Minato's Death 8.2 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
20.2  The Two Mangekyo 8.6 52
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
1.104  Shôton kuzushi 7.1 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.146  Keishôsha no omoi 6.6 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
1.177  Iruka no shiren 6.7 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.178  Iruka no ketsui 6.7 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.180  Inari, tamesureru yûki 6.2 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
1.182  Gaara "kizuna" 6.5 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
1.183  Naruto: Autobureiko 6.5 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
1.198  Gokage kaidan zen'ya 7.6 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
10.16  Sakura no kakugo 7.4 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
10.19  Shukumei no futari 7.4 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
10.21  Sen'nyûsha 7.5 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
11.5  Battleship Island 5.4 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.4/10 X  
12.12  The Super Secret S-Rank Mission 7.1 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
12.13  The Artist Returns 7.4 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
12.15  Meeting 6.9 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
15.5  Jinchuuriki vs. Jinchuuriki!! 8.1 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
15.6  Four Tails, the King of Sage Monkeys 8.0 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
15.10  The Promise of Victory 7.7 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
16.11  The Tragic Night 8.2 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.2/10 X  
18.14  I'm Always Watching 7.7 51
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.148  Yami no kôkeisha 6.5 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
1.185  Animaru bangaichi 5.9 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.190  Naruto to rôhei 6.3 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.3/10 X  
10.13  Danzô no migiude 8.0 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
10.18  Seoubeki omoni 7.3 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
11.8  Eat or Die! Mushrooms from Hell! 5.7 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.7/10 X  
12.11  A Suspension Bridge to Peace 8.0 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
12.22  The Secret of the Reanimation Jutsu 7.8 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
13.2  The Sign of Reconciliation 7.9 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
14.25  Run, Omoi! 7.3 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
16.1  A Mask That Hides the Heart 7.7 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
16.9  An Uchiha ANBU 8.1 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
20.5  The Blue Beast vs. Six Paths Madara 8.7 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
20.6  Papa's Youth 8.6 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
20.13  The Infinite Tsukuyomi 8.7 50
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
1.186  Aa, seishun no kanpôgan 6.2 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
1.191  Kakashi koi-uta 6.7 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.195  Renkei, daijûppan 6.2 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
11.2  The Young Man and the Sea 6.0 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
11.6  The Forgotten Island 5.7 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.7/10 X  
11.11  The Girls' Get-Together 6.8 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
11.12  Naruto's Imposter 6.0 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
12.30  Mifune vs. Hanzo 8.0 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
14.9  The Underworld Transfer Jutsu 6.7 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
14.12  Fade into the Moonlight 6.9 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
15.11  Eyes That See in the Dark 7.4 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
15.18  Izanagi and Izanami 7.9 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
18.16  My First Friend 6.9 49
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.149  Betsuri 6.5 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
1.150  Kinjutsu hatsudô 6.9 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.184  Shutsugeki! Tenten-han 6.4 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
1.187  Dokonjô shitei shûgyô-hen 6.4 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
1.188  Dokonjô shitei ninpû-roku 6.6 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
1.189  Sasuke no nikukyû taizen 6.1 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
1.194  Saiaku no nininsankyaku 6.3 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.3/10 X  
11.3  The Ninja of Benisu 5.9 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
11.4  The Cursed Ghost Ship 5.8 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  
11.7  Fight! Rock Lee! 6.2 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
11.18  The Legendary Ino-Shika-Chô 6.5 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
12.18  Parting 6.8 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
12.24  The First and Last Opponent 7.9 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
12.25  The Brilliant Military Advisor of the Hidden Leaf 7.4 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
13.1  Invasion of the Heretical Demon Statue 7.9 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
13.15  Power: Part 1 6.8 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
15.16  Kabuto Yakushi 7.6 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
17.8  My True Dream 8.7 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
18.15  The Promise That Was Kept 8.4 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4/10 X  
22.8  The Truth 8.7 48
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
1.193  Nida shinda otoko 6.3 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.3/10 X  
11.9  Revenge of the Shadow Clones 6.0 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
11.10  The Closed Route 5.7 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.7/10 X  
11.13  Naruto's Favourite Pupil 6.4 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
11.14  The Kunoichi of Nadeshiko Village 6.1 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
11.17  Sai's Day Off 6.5 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
11.19  Kiba's Determination 6.3 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.3/10 X  
11.20  Kakashi, My Eternal Rival 7.2 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
12.29  Road to Sakura 6.8 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
12.33  A Letter in the Heart 7.8 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
14.11  The Heart's Eye 6.4 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
16.12  Supervising Jonin 7.7 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
23.1  She of the Beginning 8.5 47
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
1.192  Neji gaiden 6.4 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
11.15  Friends You Can Count On 6.3 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.3/10 X  
11.21  Naruto's Vow 6.7 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
12.17  Rift 6.4 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
12.26  Battleground! 7.7 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
12.27  Forbidden Words 7.9 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
12.28  Golden Bonds 7.8 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
12.31  Special: A Time for Oaths Farewell! Part 1 A.K.A. True Kindness 7.4 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
13.7  The Secret Origin of the Ultimate Tag Team! 7.8 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
13.18  Power: Part 4 6.8 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
14.4  The Acknowledged One 8.0 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
14.13  Night of the Crescent Moon 6.7 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
14.17  The Old Master and the Dragon's Eye 6.2 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
14.22  Shino vs. Torune! 6.9 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
14.23  A Hole in the Heart: The Other Jinchurikii 6.8 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
14.24  The Soul Living Inside the Puppet 7.3 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
19.1  The New Chunin Exams 7.2 46
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
11.16  Ah, My Hero Lady Tsunade! 6.7 45
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
12.16  Rivals 6.4 45
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
13.3  Medic Ninja in Danger 7.6 45
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
13.5  Aesthetics of an Artist 6.9 45
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
13.13  Danger: Jinpachi and Kushimaru! 6.7 45
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
14.21  The Reanimated Allied Forces 6.9 45
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
20.4  You'll Be My Backup 8.8 45
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.8/10 X  
12.32  Special: A Time for Oaths Farewell! Part 2 A.K.A. The Complete Ino-Shika-Cho Formation! 7.5 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
13.6  The Allied Mom Force!! 6.4 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
13.9  The Helmet Splitter: Jinin Akebino! 7.4 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
13.16  Power: Part 2 6.9 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
13.19  Power: Part 5 7.5 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
14.7  Terror: The Steam Imp 7.6 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
14.8  Ghosts from the Past 7.2 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
14.18  Rain Followed by Snow, with Some Lightning 5.5 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 X  
14.19  The Sad Sun Shower 5.7 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.7/10 X  
14.20  Lingering Snow 6.1 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
15.27  Creeping Shadow 7.6 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
15.28  The New Akatsuki 8.1 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
22.5  Moonlit Night 8.6 44
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
13.10  User of the Scorch Style: Pakura of the Sand! 7.3 43
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
13.17  Power: Part 3 7.3 43
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
16.3  Hashirama's Cells 7.4 43
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
23.10  The Successor 8.7 43
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
13.4  White Zetsu's Trap 7.4 42
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
13.12  One Worth Betting On 6.5 42
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
14.10  The Vengeful 7.2 42
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
18.17  The Adored Elder Sister 6.8 42
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
22.1  Life Is Born, Life Dies 8.3 42
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.3/10 X  
13.11  Things You Can't Get Back 6.9 41
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
13.14  The Lightning Blade: Ameyuri Ringo! 6.9 41
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
14.14  An A-Rank Mission: The Contest 6.1 41
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
14.15  The Fallen Castle 6.2 41
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
16.4  The Rogue Ninja Orochimaru 7.5 41
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
16.8  Shinobi of the Leaf 7.7 41
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
16.5  Orochimaru's Test Subject 7.3 40
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
16.6  Their Own Paths 7.2 40
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
16.7  The Targeted Sharingan 7.5 40
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
21.5  That Smile Again 6.9 40
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
23.12  The Connected Feelings 8.5 40
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
19.2  The Chunin Exams Begin! 6.4 39
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
19.3  The Three Questions 7.4 39
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
18.18  Hanabi's Decision 7.5 38
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
19.7  As a Taijutsu User 6.6 38
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
19.8  The Ultimate 7.9 38
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
21.8  Jiraiya's Shinobi Handbook ~Tale of Naruto the Gallant~ Team Jiraiya 5.5 38
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 X  
23.5  The Surprising Number One! 8.5 38
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
19.9  Escape vs. Pursuit 6.5 37
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
20.9  The Ones Who Will Inherit 7.5 37
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
20.10  Naruto's Rival 7.9 37
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
21.1  The World of Dreams 6.1 37
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
19.14  The Yamanaka Clan: Secret Ninjutsu 6.4 36
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
20.3  The Formation of Team Minato 7.4 36
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
21.2  Where Tenten Belongs 6.4 36
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
21.3  Killer Bee Rappuden Part 1 5.8 36
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  
21.6  Jiraiya's Shinobi Handbook ~Tale of Naruto the Gallant~ the Failure Shinobi 6.8 36
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
21.7  Jiraiya's Shinobi Handbook ~Tale of Naruto the Gallant~ Deploy: The Search Mission 6.4 36
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
19.4  One Worthy As A Leader 7.2 35
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
19.13  The Place Where I Belong 6.3 35
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.3/10 X  
21.4  Killer Bee Rappuden Part 2 5.6 35
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.6/10 X  
19.10  Unwavering Gutsiness Battles 6.8 34
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
19.11  Tenten's Troubles And 6.4 34
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
22.2  The Genius 8.1 34
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.1/10 X  
23.3  Hagoromo and Hamura 8.7 34
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.7/10 X  
23.11  A Special Mission 8.0 34
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
23.14  You Better... 8.6 34
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
19.5  The Night Before the Second Exam 7.1 33
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
19.6  Demon Desert Survival 6.7 33
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
19.12  The Imprisoned Pair 6.8 33
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
23.2  Kaguya Otsutsuki 7.9 33
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
23.4  The Constructed Past 8.8 33
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.8/10 X  
19.15  The Cursed Puppet 7.2 32
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
19.16  Their Backs 7.3 32
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
23.13  The Two of Them... Always 8.5 32
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 X  
19.17  The Hidden Plot Set Into Motion 7.5 31
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
19.18  The Targeted Tailed Beast 7.3 31
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
21.9  Jiraiya's Shinobi Handbook ~Tale of Naruto the Gallant~ the Priorities 5.6 31
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.6/10 X  
21.11  Jiraiya Ninja Scrolls ~The Tale of Naruto the Hero~ It's Sealed by Power 5.9 31
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
22.3  The Pain of Living 6.9 31
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
19.19  Neji's Judgment 7.3 29
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
21.10  Jiraiya Ninja Scroll: The Tale of Naruto the Hero - The Masked Man 6.1 29
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
21.13  The Child of Prophecy 6.5 29
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
22.4  Shisui's Request 8.0 29
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
21.14  The Caged Bird 6.5 28
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
21.16  To Each Their Own Way 7.1 28
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
21.23  The Allied Shinobi Appearing Together 5.0 28
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.0/10 X  
21.24  Rival 6.7 28
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
22.7  Partner 8.3 28
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.3/10 X  
23.8  The Tumultuous Journey 8.0 28
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
19.20  Hopes Entrusted to the Future 7.3 27
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
21.15  Return 6.3 27
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.3/10 X  
21.20  The Collision 6.1 27
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
23.6  Ninja Creed 8.6 27
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
21.12  Either Rules or Friends 6.8 26
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10