IMDb > "Air" (2005) > Episodes cast

Episodes cast for
"Air" (2005) More at IMDbPro »

Season: 1
Year: 2005


Season 1


Season 1, Episode 1: Kaze 'breeze'

6 January 2005

Daisuke Ono ... Yukito Kunisaki (voice)
Tomoko Kawakami ... Misuzu Kamio (voice)
Aya Hisakawa ... Haruko Kamio (voice)
Asami Okamoto ... Kano Kirishima (voice)
Yumi Tôma ... Hijiri Kirishima (voice)
Ryôka Yuzuki ... Minagi Tohno (voice)
Yukari Tamura ... Michiru (voice)
Hiromi Konno ... Potato (voice)
Yuki Kodaira ... Otoko no Ko (voice)
Atsuko Bungo ... Otoko no Ko (voice)
Yurika Ochiai ... Onna no Ko (voice)

Christine M. Auten ... Hijiri Kirishima (voice: English version)

Jessica Boone ... Girl A - Nayuki Minase (voice: English version)
Luci Christian ... Haruko Kamio (voice: English version)

Tiffany Grant ... Potato (voice: English version)

John Gremillion ... Keisuke Tachibana (voice: English version)
Brittney Karbowski ... Girl B - Ayu Tsukumiya (voice: English version)
Kelly Manison ... Minagi's Mother (voice: English version)

Vic Mignogna ... Yukito Kunisaki (voice: English version)

Monica Rial ... Misuzu Kamio (voice: English version)
Tiffany Terrell ... Girl C - Makoto Sawatari (voice: English version)

Serena Varghese ... Michiru (voice: English version)
Kira Vincent-Davis ... Minagi Tohno (voice: English version)
Stephanie Wittels ... Kano Kirishima (voice: English version)

Season 1, Episode 2: Machi 'town'

13 January 2005

Daisuke Ono ... Yukito Kunisaki (voice)
Tomoko Kawakami ... Misuzu Kamio (voice)
Aya Hisakawa ... Haruko Kamio (voice)
Asami Okamoto ... Kano Kirishima (voice)
Ryôka Yuzuki ... Minagi Tohno (voice)
Yumi Tôma ... Hijiri Kirishima (voice)
Yukari Tamura ... Michiru (voice)
Hiromi Konno ... Potato (voice)
Kenjirô Tsuda ... Keisuke Tachibana (voice)
Yuriko Yamamoto ... Minagi's Mother (voice)
Luci Christian ... Haruko Kamio (voice: English version)
Shinsuke Fukui ... Student (voice)

Tiffany Grant ... Potato (voice: English version)
Yui Horie ... Schoolgirl - Ayu Tsukimiya (voice)
Mayumi Iizuka ... Schoolgirl - Makoto Sawatari (voice)
Tomoko Kaneda ... Saika Shino (voice)
Mariko Kouda ... Schoolgirl - Nayuki Minase (voice)

Vic Mignogna ... Yukito Kunisaki (voice: English version)

Monica Rial ... Misuzu Kamio (voice: English version)

Serena Varghese ... Michiru
Kira Vincent-Davis ... Minagi Taho (voice: English version)
Stephanie Wittels ... Kano Kirishima (voice: English version)

Season 1, Episode 3: Koe 'whisper'

20 January 2005

Daisuke Ono ... Yukito Kunisaki (voice)
Tomoko Kawakami ... Misuzu Kamio (voice)
Aya Hisakawa ... Haruko Kamio (voice)
Asami Okamoto ... Kano Kirishima (voice)
Ryôka Yuzuki ... Minagi Tohno (voice)
Yumi Tôma ... Hijiri Kirishima (voice)
Yukari Tamura ... Michiru (voice)
Hiromi Konno ... Potato (voice)
Luci Christian ... Haruko Kamio (voice: English version)

Tiffany Grant ... Potato (voice: English version)

Vic Mignogna ... Yukito Kunisaki (voice: English version)

Monica Rial ... Misuzu Kamio (voice: English version)

Serena Varghese ... Michiru
Kira Vincent-Davis ... Minagi Taho (voice: English version)
Stephanie Wittels ... Kano Kirishima (voice: English version)

Season 1, Episode 4: Hane 'plume'

27 February 2005

Daisuke Ono ... Yukito Kunisaki (voice)
Tomoko Kawakami ... Misuzu Kamio (voice)
Asami Okamoto ... Kano Kirishima (voice)
Ryôka Yuzuki ... Minagi Tohno (voice)
Yumi Tôma ... Hijiri Kirishima (voice)
Yukari Tamura ... Michiru (voice)
Hiromi Konno ... Potato (voice)
Junko Hagimori ... Kano's Mother (voice)
Hirosumi Higuchi ... Shrine Keeper (voice)
Hidenari Ugaki ... Priest (voice)
Masao Harada ... Official (voice)
Luci Christian ... Haruko Kamio (voice: English version)

Tiffany Grant ... Potato (voice: English version)

Vic Mignogna ... Yukito Kunisaki (voice: English version)
Kimberly Prause ... Kano's Mother (as Kim Prause)

Monica Rial ... Misuzu Kamio (voice: English version)

Serena Varghese ... Michiru
Kira Vincent-Davis ... Minagi Taho (voice: English version)
Stephanie Wittels ... Kano Kirishima (voice: English version)

Season 1, Episode 5: Tsubasa 'wing'

3 February 2005

Daisuke Ono ... Yukito Kunisaki (voice)
Tomoko Kawakami ... Misuzu Kamio (voice)
Ryôka Yuzuki ... Minagi Tohno (voice)
Aya Hisakawa ... Haruko Kamio (voice)
Yumi Tôma ... Hijiri Kirishima (voice)
Yukari Tamura ... Michiru (voice)
Hiromi Konno ... Potato (voice)
Yûko Nagashima ... Yukito's Mother (voice)
Yuriko Yamamoto ... Minagi's Mother (voice)
Luci Christian ... Haruko Kamio (voice: English version)

Tiffany Grant ... Potato (voice: English version)
Kelly Manison ... Minagi's Mother

Vic Mignogna ... Yukito Kunisaki (voice: English version)
Takashi Nagasako ... TV Maestro (voice)

Monica Rial ... Misuzu Kamio (voice: English version)
Daisuke Sakaguchi ... Hero on TV (voice)
Kaori Tanaka ... Young Sister (voice) (as Kahori Tanaka)

Serena Varghese ... Michiru
Kira Vincent-Davis ... Minagi Taho (voice: English version)
Stephanie Wittels ... Kano Kirishima (voice: English version)

Season 1, Episode 6: Hoshi 'star'

10 February 2005

Daisuke Ono ... Yukito Kunisaki (voice)
Tomoko Kawakami ... Misuzu Kamio (voice)
Ryôka Yuzuki ... Minagi Tohno (voice)
Yumi Tôma ... Hijiri Kirishima (voice)
Yukari Tamura ... Michiru (voice)
Hiromi Konno ... Potato (voice)
Yuriko Yamamoto ... Minagi's Mother (voice)
Kôji Totani ... Minagi's Father (voice)
Kaori Tanaka ... Younger Sister (voice) (as Kahori Tanaka)
Luci Christian ... Haruko Kamio (voice: English version)

Vic Mignogna ... Yukito Kunisaki (voice: English version)

Monica Rial ... Misuzu Kamio (voice: English version)

Serena Varghese ... Michiru
Stephanie Wittels ... Kano Kirishima (voice: English version)

Season 1, Episode 7: Yume 'dream'

17 February 2005

Daisuke Ono ... Yukito Kunisaki (voice)
Tomoko Kawakami ... Misuzu Kamio (voice)
Aya Hisakawa ... Haruko Kamio (voice)
Yûko Nagashima ... Yukito no Haha (voice)
Chinami Nishimura ... Kannabi no Mikoto (voice)
Nobutoshi Canna ... Ryuya (voice) (as Nobutoshi Kanna)
Yuki Kodaira ... Boy (voice)
Atsuko Bungo ... Boy (voice)
Hiromi Konno ... Boy (voice)
Yurika Ochiai ... Girl (voice)
Kaori Tanaka ... Girl (voice) (as Kahori Tanaka)
Luci Christian ... Haruko Kamio (voice: English version)

Vic Mignogna ... Yukito Kunisaki (voice: English version)

Monica Rial ... Misuzu Kamio (voice: English version)

Serena Varghese ... Michiru (voice: English version)

Season 1, Episode 8: Natsu 'summer'

24 February 2005

Chinami Nishimura ... Kannagi no Mikoto (voice)
Nobutoshi Canna ... Ryuya (voice) (as Nobutoshi Kanna)
Kikuko Inoue ... Uraha (voice)
Keiko Han ... Yaobikuni (voice)
Keisuke Fujii ... Otte (voice)
Tôru Furusawa ... Sohei (voice)
Yasuhiko Tokuyama ... Sohei (voice)
Kôji Haramaki ... Sohei (voice)
Osamu Ryutani ... Sohei (voice)
Brandon Scott Peters ... Guard (voice: English version)

Season 1, Episode 9: Tsuki 'moon'

3 March 2005

Chinami Nishimura ... Kannabi no Mikoto (voice)
Nobutoshi Canna ... Ryuya (voice) (as Nobutoshi Kanna)
Kikuko Inoue ... Uraha (voice)
Ichirô Nagai ... Priest Chitoku (voice)
Keiko Han ... Yaobikuni (voice)
Takeshi Mori ... Soldier (voice)
Keiji Hirai ... Soldier (voice)
Tetsu Inada ... Soldier (voice)
Mantarô Iwao ... Priest (voice)
Tamotsu Nishiwaki ... Monk (voice)
Tomoko Kawakami ... Misuzu Kamio (voice)
Daisuke Ono ... Crow (voice)
Mai Aizawa ... Girl (voice)
Kaori Tanaka ... Boy (voice) (as Kahori Tanaka)
Fuyuka Oura ... Boy (voice)

Monica Rial ... Misuzu Kamio (voice: English version)

Season 1, Episode 10: Hikari 'light'

10 March 2005

Daisuke Ono ... Yukito Kunisaki / Sora (voice)
Tomoko Kawakami ... Misuzu Kamio (voice)
Asami Okamoto ... Kano Kirishima (voice)
Ryôka Yuzuki ... Minagi Tohno (voice)
Aya Hisakawa ... Haruko Kamio (voice)
Hiromi Konno ... Potato (voice)
Kenjirô Tsuda ... Keisuke Tachibana (voice)
Tomoko Kaneda ... Maika Shino (voice)
Fuyuka Oura ... Maika's Mother (voice)
Yuki Kodaira ... Boy (voice)
Atsuko Bungo ... Boy (voice)
Kaori Tanaka ... Student (voice)
Luci Christian ... Haruko Kamio (voice: English version)

Kara Greenberg ... Maika (voice: English version)

Monica Rial ... Misuzu Kamio (voice: English version)

Season 1, Episode 11: Umi 'sea'

17 March 2005

Tomoko Kawakami ... Misuzu Kamio (voice)
Aya Hisakawa ... Haruko Kamio (voice)
Daisuke Ono ... Sora (voice)
Kenjirô Tsuda ... Keisuke Tachibana (voice)
Luci Christian ... Haruko Kamio (voice: English version)

John Gremillion ... Keisuke Tachibana (voice: English version)

Monica Rial ... Misuzu Kamio (voice: English version)

Season 1, Episode 12: Sora 'air'

24 March 2005

Tomoko Kawakami ... Misuzu Kamio (voice)
Aya Hisakawa ... Haruko Kamio (voice)
Daisuke Ono ... Sora (voice)
Kenjirô Tsuda ... Keisuke Tachibana (voice)
Akiko Yajima ... Boy (voice)
Ai Nonaka ... Girl (voice)
Luci Christian ... Haruko Kamio (voice: English version)

Monica Rial ... Misuzu Kamio (voice: English version)

Season 1, Episode 13: Sôshûhen

31 March 2005

Daisuke Ono ... Yukito Kunisaki / Sora (voice)
Tomoko Kawakami ... Misuzu Kamio (voice)
Asami Okamoto ... Kano Kirishima (voice)
Ryôka Yuzuki ... Minagi Tohno (voice)
Aya Hisakawa ... Haruko Kamio (voice)
Yumi Tôma ... Hijiri Kirishima (voice)
Yukari Tamura ... Michiru (voice)
Hiromi Konno ... Potato (voice)
Kenjirô Tsuda ... Keisuke Tachibana (voice)
Mai Aizawa ... Onna no Ko (voice)
Kaori Tanaka ... Otoko no Ko (voice)
Yuki Kodaira ... Otoko no Ko (voice)
Chinami Nishimura ... Kannabi no Mikoto (voice)
Nobutoshi Canna ... Ryuya (voice) (as Nobutoshi Kanna)
Kikuko Inoue ... Uraha (voice)
Luci Christian ... Haruko Kamio (voice: English version)

Monica Rial ... Misuzu Kamio (voice: English version)

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button