IMDb > "Kanon" (2006) > Episodes cast

Episodes cast for
"Kanon" (2006) More at IMDbPro »

Season: 1
Year: 2006 | 2007 | unknown


Season 1


Season 1, Episode 1: Hakugin no jokyoku 'overture'

5 October 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Tomoko Kawakami ... Sayuri Kurata (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Ayako Kawasumi ... Kaori Misaka (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)
Miwa Yasuda ... Yuichi Aizawa (10 Years Old) (voice)
Masayasu Nagata ... Taiyaki Shop Owner (voice)
Chris Patton ... Yuichi Aizawa (voice: English version) (as Christopher Patton)

Jessica Boone ... Nayuki Minase (voice: English version)
Brittney Karbowski ... Ayu Tsukimiya (voice: English version)
Greg Ayres ... Jun Kitagawa (voice: English version)
Caitlin Glass ... Kaori Misaka (voice: English version)
Joanne Bonasso ... Akiko Minase (voice: English version)
Shannon Emerick ... Yuichi Aizawa (10 Years Old) (voice: English version)
Natalie Arneson ... Sayuri Kurata (voice: English version)
Melissa Davis ... Mai Kawasumi (voice: English version)

Charles Campbell ... Taiyaki Shop Owner (voice: English version) (as Charlie Campbell)
Maggie Flecknoe ... Shiori Misaka (voice: English version)

Stephanie Nadolny ... Waitress (voice: English version)
John Swasey ... Man 1 (voice: English version)

Chris Ayres ... Man 2 (voice: English version) (as Christopher Ayres)

Christine M. Auten ... Shiori's Mom (voice: English version) (as Christine Auten)
Mariela Ortiz ... Woman Lady (voice: English version)

Season 1, Episode 2: Yuki no naka no iri sai 'introit'

13 October 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Mayumi Iizuka ... Makoto Sawatari (voice)
Tomoko Kawakami ... Sayuri Kurata (voice)
Ayako Kawasumi ... Kaori Misaka (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)
Tetsu Inada ... Mr. Ishibashi (voice)
Masayasu Nagata ... Taiyaki Shop Owner (voice)
Chris Patton ... Yuichi Aizawa (voice: English version) (as Christopher Patton)

Jessica Boone ... Nayuki Minase (voice: English version)
Brittney Karbowski ... Ayu Tsukimiya (voice: English version)
Joanne Bonasso ... Akiko Minase (voice: English version)
Tiffany Terrell ... Makoto Sawatari (voice: English version)
Caitlin Glass ... Kaori Misaka (voice: English version)
Greg Ayres ... Jun Kitagawa (voice: English version)
Maggie Flecknoe ... Shiori Misaka (voice: English version)
Natalie Arneson ... Sayuri Kurata (voice: English version)
Melissa Davis ... Mai Kawasumi (voice: English version)

Charles Campbell ... Taiyaki Shop Owner / Classmates (voice: English version) (as Charlie Campbell)
John Swasey ... Mr. Ishibashi (voice: English version)

Stephanie Nadolny ... Alarm Clock / Track Team Girl 2 / Track Girls / Classmates (voice: English version)
Mariela Ortiz ... Track Team Girl 1 / Track Girls / Classmates (voice: English version)
Kyle Jones ... Naked Guy (voice: English version) (as K.C. Jones)
Shannon Emerick ... Track Girls (voice: English version)
Elise Moore ... Track Girls (voice: English version)

Chris Ayres ... Track Boys / Classmates (voice: English version) (as Christopher Ayres)

Christine M. Auten ... Classmates (voice: English version) (as Christine Auten)

Season 1, Episode 3: Kioku no nai kumikyoku 'partita'

20 October 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Mayumi Iizuka ... Makoto Sawatari (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Tomoko Kawakami ... Sayuri Kurata (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)
Chris Patton ... Yuichi Aizawa (voice: English version) (as Christopher Patton)
Tiffany Terrell ... Makoto Sawatari (voice: English version)
Brittney Karbowski ... Ayu Tsukimiya (voice: English version)

Jessica Boone ... Nayuki Minase (voice: English version)
Maggie Flecknoe ... Shiori Misaka (voice: English version)
Joanne Bonasso ... Akiko Minase (voice: English version)
Natalie Arneson ... Sayuri Kurata (voice: English version)
Melissa Davis ... Mai Kawasumi (voice: English version)
Greg Ayres ... Jun Kitagawa (voice: English version)
Caitlin Glass ... Kaori Misaka (voice: English version)

Charles Campbell ... Demon / Classmates (voice: English version) (as Charlie Campbell)
Mariela Ortiz ... Classmates (voice: English version)

Stephanie Nadolny ... Classmates (voice: English version)

Chris Ayres ... Classmates (voice: English version) (as Christopher Ayres)

Christine M. Auten ... Classmates (voice: English version) (as Christine Auten)

Season 1, Episode 4: Kyuujitsu no kisou kyoku 'caprice'

27 October 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Mayumi Iizuka ... Makoto Sawatari (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Ayako Kawasumi ... Kaori Misaka (voice)
Miwa Yasuda ... Yuichi Aizawa (10 Years Old) (voice)
Chris Patton ... Yuichi Aizawa (voice: English version) (as Christopher Patton)
Brittney Karbowski ... Ayu Tsukimiya (voice: English version)
Tiffany Terrell ... Makoto Sawatari (voice: English version)
Shannon Emerick ... Yuichi Aizawa (10 Years Old) (voice: English version)
Joanne Bonasso ... Akiko Minase (voice: English version)

Jessica Boone ... Nayuki Minase (voice: English version)
Caitlin Glass ... Kaori Misaka (voice: English version)
Natalie Arneson ... Sayuri Kurata (voice: English version)
Melissa Davis ... Mai Kawasumi (voice: English version)
Maggie Flecknoe ... Shiori Misaka (voice: English version)

Charles Campbell ... Demon (voice: English version) (as Charlie Campbell)

Christine M. Auten ... Girl Person / Chatty Girls (voice: English version)
Mariela Ortiz ... Chatty Girls / Kimono Girls (voice: English version)

Stephanie Nadolny ... Chatty Girls / Kimono Girls (voice: English version)

Season 1, Episode 5: Mamono tachi no sayokyoku 'serenade'

2 November 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Mayumi Iizuka ... Makoto Sawatari (voice)
Tomoko Kawakami ... Sayuri Kurata (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Chris Patton ... Yuichi Aizawa (voice: English version) (as Christopher Patton)
Brittney Karbowski ... Ayu Tsukimiya (voice: English version)
Tiffany Terrell ... Makoto Sawatari (voice: English version)

Jessica Boone ... Nayuki Minase (voice: English version)
Joanne Bonasso ... Akiko Minase (voice: English version)
Natalie Arneson ... Sayuri Kurata (voice: English version)
Melissa Davis ... Mai Kawasumi (voice: English version)
Maggie Flecknoe ... Shiori Misaka (voice: English version)

Season 1, Episode 6: Nazo darake no ureshi 'divertimento'

9 November 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Mayumi Iizuka ... Makoto Sawatari (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Miwa Yasuda ... Yuichi Aizawa (voice)
Masaya Onosaka ... Mad Scientist (voice)
Chris Patton ... Yuichi Aizawa (voice: English version) (as Christopher Patton)
Brittney Karbowski ... Ayu Tsukimiya (voice: English version)
Tiffany Terrell ... Makoto Sawatari (voice: English version)
Joanne Bonasso ... Akiko Minase (voice: English version)

Jessica Boone ... Nayuki Minase (voice: English version)
Maggie Flecknoe ... Shiori Misaka (voice: English version)
Melissa Davis ... Mai Kawasumi (voice: English version)
Shannon Emerick ... Young Yuichi Aizawa (voice: English version)
Kyle Jones ... Dr. Crazy (voice: English version) (as K.C. Jones)

Chris Ayres ... Irving (voice: English version) (as Christopher Ayres)
Elise Morrison ... Eaten Alive / Track Team (voice: English version)
Mariela Ortiz ... Screamer / Track Team (voice: English version)

Christine M. Auten ... Track Team (voice: English version) (as Christine Auten)
Kimberly Prause ... Track Team
John Swasey ... Track Team (voice: English version)

Season 1, Episode 7: Iede to shineko no tonsou kyoku 'fuga'

16 November 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Mayumi Iizuka ... Makoto Sawatari (voice)
Tomoko Kawakami ... Sayuri Kurata (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Ayako Kawasumi ... Kaori Misaka (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)
Aimi Ueda ... Female Student (voice)
Kaya Miyake ... Female Student (voice)
Miwa Yasuda ... Female Student (voice)

Season 1, Episode 8: Tsuioku no gensoukyoku fantasie

23 November 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Mayumi Iizuka ... Makoto Sawatari (voice)
Maaya Sakamoto ... Mishio Amano (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Miwa Yasuda ... Yuichi Aizawa (7 Years Old) (voice)

Season 1, Episode 9: Ko kitsune no komori ka 'berceuse'

30 November 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Mayumi Iizuka ... Makoto Sawatari (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Maaya Sakamoto ... Mishio Amano (voice)
Miwa Yasuda ... Yuichi Aizawa (7 Years Old) (voice)
Yoko Honda ... Female Student (voice)
Kentaro Tone ... English Teacher (voice)

Season 1, Episode 10: Oka no ue no chinkonka 'requiem'

7 December 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Mayumi Iizuka ... Makoto Sawatari (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Maaya Sakamoto ... Mishio Amano (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)

Season 1, Episode 11: Hikari to kage no kansou kyoku 'intermezzo'

14 December 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Tomoko Kawakami ... Sayuri Kurata (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Ayako Kawasumi ... Kaori Misaka (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)
Ryôko Ono ... Student (voice) (as Ryouko Ono)
Kei Kobayashi ... Student (voice)
Kentaro Tone ... Student (voice) (as Kentarou Tone)
Kenichi Mochizuki ... Student (voice)

Season 1, Episode 12: Igyou no enbukyoku 'waltz'

21 December 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Tomoko Kawakami ... Sayuri Kurata (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Ayako Kawasumi ... Kaori Misaka (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)
Miwa Yasuda ... Yuichi Aizawa (10 Years Old) (voice)
Kenji Nojima ... Kuze (voice)
Sayuri Yahagi ... Shiori's Classmate (voice)
Atsushi Imaruoka ... Explorer on TV (voice)
Taku Kimura ... Explorer on TV (voice) (as Taku Kumura)

Season 1, Episode 13: Abuna ge na san juusou 'trio'

28 December 2006

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Tomoko Kawakami ... Sayuri Kurata (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)
Kenji Nojima ... Kuze (voice)
Haruka Kimura ... Student Council Member (voice)
Kentaro Tone ... English Teacher (voice)
Sayuri Yahagi ... Shiori's Classmate (voice)
Kenichi Mochizuki ... Shop Owner (voice)
William Orendorff ... Demon, Smug Punk

Season 1, Episode 14: Hibiware ta kyousoukyoku 'concerto'

4 January 2007

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Tomoko Kawakami ... Sayuri Kurata (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Hiroshi Yanaka ... Sayuri's Father (voice)
Akiko Yajima ... Kazuya Kurata (voice)
Kazuhisa Tanaka ... Doctor (voice)
William Orendorff ... Demon, Smug Punk

Season 1, Episode 15: Kakurenbo no shou soumeikyoku 'sonatina'

11 January 2007

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Miwa Yasuda ... Yuichi Aizawa (7 Years Old) (voice)
Makiko Mizogami ... Mai's Mother (voice)

Shelley Calene-Black ... Mai's Mother (voice: English version)

Season 1, Episode 16: Mayonaka no seitankyoku 'oratorio'

18 January 2007

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Tomoko Kawakami ... Sayuri Kurata (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Ayako Kawasumi ... Kaori Misaka (voice)
Eri Nakao ... Doctor (voice)
Miwa Yasuda ... Shiori's Mother (voice)

Season 1, Episode 17: Ane to imouto no mugon ka 'Lieder ohne Worte'

25 January 2007

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Ayako Kawasumi ... Kaori Misaka (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)
Kazuhisa Tanaka ... Teacher (voice)
Kouko Tsukimoto ... Student (voice)

Season 1, Episode 18: Kiesari yuku kanjo gakushou 'adagio'

1 February 2007

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Ayako Kawasumi ... Kaori Misaka (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)
Sayuri Yahagi ... Shiori's Classmate (voice)
Sayaka Kinoshita ... Waitress (voice)
Yu Shimamura ... Student (voice)
Ayano Ishikawa ... Student (voice)

Season 1, Episode 19: Fureai no renshuu kyoku 'étude'

8 February 2007

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)
Miwa Yasuda ... Yuichi Aizawa (voice)
Masaru Uekura ... Audience (voice)
Keisuke Fujii ... Audience (voice)
Tomoyoshi Fukazu ... Audience (voice)
Kengo Kawanishi ... Audience (voice)

Season 1, Episode 20: Wakare no yasoukyoku 'nocturn'

15 February 2007

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Miwa Yasuda ... Yuichi Aizawa (voice)

Season 1, Episode 21: Kimi no i nai rinbu kyoku 'ronde'

22 February 2007

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)
Miwa Yasuda ... Yuichi Aizawa (10 Years Old) (voice)
Tetsu Inada ... Ishibashi (voice)
Arise Sato ... Student (voice)
Yuka Tanaka ... Student (voice)
Gou Shinomiya ... Teacher (voice)

Season 1, Episode 22: Episode #1.22

????

Season 1, Episode 23: Akaneiro no shuukyoku 'finale'

8 March 2007

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mayumi Iizuka ... Makoto Sawatari (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Ayako Kawasumi ... Kaori Misaka (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)

Season 1, Episode 24: Yume no hate no kanon 'kanon'

15 March 2007

Tomokazu Sugita ... Yuichi Aizawa (voice)
Yui Horie ... Ayu Tsukimiya (voice)
Mariko Kouda ... Nayuki Minase (voice)
Yukari Tamura ... Mai Kawasumi (voice)
Akemi Satô ... Shiori Misaka (voice)
Yûko Minaguchi ... Akiko Minase (voice)
Tomoko Kawakami ... Sayuri Kurata (voice)
Ayako Kawasumi ... Kaori Misaka (voice)
Tomokazu Seki ... Jun Kitagawa (voice)
Miwa Yasuda ... Yuichi Aizawa (10 Years Old) (voice)

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button