IMDb > "Speed Grapher" (2005)

"Speed Grapher" (2005) More at IMDbPro »

Episodes Rated by IMDb User Votes

Rated Episodes

# Episode User
Rating
User
Votes

1.1  Haitoku toshi 6.2 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
1.2  Unaru satsutaba 6.0 7
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
1.3  Shasatsu bakusatsu 6.2 6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
1.4  Ryakudatsu shojo 5.8 6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  
1.8  Kagura no tomoshibi 6.3 6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.3/10 X  
1.5  Daiamondo fujin 6.4 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
1.6  Sayonara daiamondo fujin 5.8 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  
1.7  Ryoki doriru 5.8 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  
1.9  Yudono ni te 6.2 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
1.10  Suitengu kuru 5.8 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  

Unrated Episodes

# Episode
1.11  Hahakitoku sugukaere
1.12  Hidarite ni dakarete nemure
1.13  Ginza bangaichi
1.14  Hitozuma kagura
1.15  Nure onna jigoku
1.16  Hanki kessan hokoku
1.17  Shinigami narikin
1.18  Daisankyoku
1.19  Uso to kuchibiru
1.20  Guddo baibureshon
1.21  Sori no choshoku
1.22  Okanekudasai
1.23  Satsutaba no bohyo
1.24  Roppongi kuraishisu