IMDb > "Hikaru no go" (2001)
"Hikaru no go"
Quicklinks
Top Links
trailers and videosfull cast and crewtriviaofficial sitesmemorable quotes
Overview
main detailscombined detailsfull cast and crewcompany creditsepisode listepisodes castepisode ratings... by rating... by votes
Awards & Reviews
user reviewsexternal reviewsawardsuser ratings
Plot & Quotes
plot summaryplot keywordsmemorable quotes
Did You Know?
triviagoofssoundtrack listingcrazy creditsalternate versionsmovie connectionsFAQ
Other Info
box office/businessrelease datesfilming locationstechnical specsliterature listingsNewsDesk
Promotional
taglines trailers and videos posters photo gallery
External Links
showtimesofficial sitesmiscellaneousphotographssound clipsvideo clips

"Hikaru no go" (2001) More at IMDbPro »

Episodes Rated by Date

Rated Episodes

# Episode User
Rating
User
Votes

1.1  Eien no raibaru 7.2 19
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.2  Minukareta kyûsho!! 5.5 11
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 X  
1.3  Kiba wo muku akira 6.2 11
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
1.4  Shôgi bu no kaga 5.5 11
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 X  
1.5  Kakusei no yokan 6.0 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
1.6  Utsukushii ikkyoku 6.8 11
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.7  Omae to ha utanai 5.9 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.8  Ame no naka no sakuryaku 5.7 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.7/10 X  
1.9  Me zawari na yatsu!! 5.9 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.10  San nin me no menbâ 5.9 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.11  Motto mo hikyô na kôi 6.8 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.12  Sanshô ha dare da 5.9 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.13  Sore zore no ketsui 6.1 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
1.14  Sando me no taikyoku 6.4 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
1.15  Netto ni hisomu kishi 5.9 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.16  Sai ha dare da 6.4 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
1.17  Tsuioku no ikkyoku 6.8 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.18  Akira tai sai 8.0 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.19  Hikaru no jitsuryoku 7.1 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.20  Puro he no michi 6.1 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
1.21  Hase chû igo bu 6.0 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
1.22  Insei shiken 6.0 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
1.23  Yûgen no ma 5.9 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.24  Ôza vs Akira 7.1 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.25  Tsuki tsuke rareta satame no ha 6.0 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
1.26  Hikaru saidai no kabe 5.8 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  
1.27  Tokidoki modoritai basho 5.6 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.6/10 X  
1.28  Waka shishi sen 6.6 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
1.29  Kuwabara honin bô 5.9 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.30  Ogata vs honin bô 5.9 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.31  Puro shiken kaishi 5.6 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.6/10 X  
1.32  Yosen saishûbi 6.1 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
1.33  Chîmu kessei! 6.9 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.34  Katte ha naranai 6.1 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
1.35  Shôbi ha hitori 7.0 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.36  Ore no na ha 7.6 11
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.37  Honsen kaishi 6.9 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.38  Chôsensha tachi 6.9 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
1.39  Ma no isshun 7.1 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.40  Shiroboshi no yukue 7.0 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.41  San shû de ha osoi! 6.6 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
1.42  Hitori me no gôkakusha 6.8 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.43  Hikaru vs yazuya 7.1 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.44  Kishi kaisei 6.4 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
1.45  Hikaru vs ochi 7.2 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.46  Puro shiken saishûbi 6.7 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
1.47  Puro no sekai he 6.8 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
1.48  Satame vs meijin 7.0 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.49  Sutemi no ikkyoku 7.1 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.50  Fujiwara satame? 5.9 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.51  Kurada rokudan 7.1 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.52  Hikaru vs akira 6.4 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
1.53  Sai no kokuhaku 7.1 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
1.54  Takaburu kokoro 5.9 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.55  Sai vs Toya Koyo 7.7 11
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
1.56  Sennen no kotae 7.2 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.57  Sai to utasero 6.0 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
1.58  Isshokugo 6.1 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
1.59  Tôya kôyô intai! 7.5 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
1.60  Sayonara hikaru 6.2 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
1.61  Satame ga kieta? 5.2 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.2/10 X  
1.62  Hiroshima saikyô kishi 6.0 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
1.63  Mô utanai 5.8 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  
1.64  Keichô no kaki 4.9 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.9/10 X  
1.65  Ikaku no go 5.4 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.4/10 X  
1.66  Unmei no deai 5.9 7
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.67  Tamesareru ikaku 5.3 6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.3/10 X  
1.68  Fusenpai 5.0 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.0/10 X  
1.69  Kessen no hômonsha 5.9 7
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.70  Satame ga ita... 6.0 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.0/10 X  
1.71  Fukki sen 6.1 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
1.72  Hashiri dashita futari 5.9 8
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
1.73  Shintô tai tôya 5.6 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.6/10 X  
1.74  Kimi no naka ni iru 6.1 10
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
1.75  Natsukashii egao 5.3 9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.3/10 X