Edit
Mahô no star magical Emi (TV Series 1985–1986) Poster

Full Cast & Crew

Series Directed by 

Takashi Annô ... (38 episodes, 1985-1986)
Yoriyasu Kogawa ... (38 episodes, 1985-1986)
Ryo Tachiba ... (9 episodes, 1985-1986)
Noriyasu Kogawa ... (8 episodes, 1985-1986)
Tomomi Mochizuki ... (4 episodes, 1985-1986)
Fumihiko Takayama ... (4 episodes, 1985-1986)
Kazuyoshi Katayama ... (4 episodes, 1985)
Mitsuru Hongo ... (1 episode, 1985)
Hidaka Mori ... (1 episode, 1985)
Kazuhiko Kobayashi ... (1 episode, 1986)

Series Writing Credits  

Kiyoko Arai ... (38 episodes, 1985-1986)
Hiroshi Konishikawa ... (episode) (38 episodes, 1985-1986)
Mami Watanabe ... (episode) (38 episodes, 1985-1986)
Kei Yuzuki ... (episode) (6 episodes, 1985-1986)
Mie Hirano ... (episode) (5 episodes, 1985-1986)
Hideki Sonoda ... (episode) (4 episodes, 1985-1986)
Yumiko Tsukamoto ... (episode) (2 episodes, 1985)
Akinori Endô ... (episode) (1 episode, 1985)
Azuma Tachibana ... (episode) (1 episode, 1985)
Junki Takegami ... (episode) (1 episode, 1985)
Sukehiro Tomita ... (episode) (1 episode, 1986)

Series Cast  

Obata Yoko ...
 Magical Emi / ... (38 episodes, 1985-1986)
Atsuko Mine ...
 Haruko Nakamori (36 episodes, 1985-1986)
Naoki Tatsuta ...
 Topo (36 episodes, 1985-1986)
Yû Mizushima ...
 Shou Yuuki (35 episodes, 1985-1986)
Maya Okamoto ...
 Yukiko Hirota (34 episodes, 1985-1986)
...
 Madoka Kokubunji (32 episodes, 1985-1986)
...
 Yousuke Nakamori (32 episodes, 1985-1986)
Daisuke Gôri ...
 Shigeru Koganei (30 episodes, 1985-1986)
Sukekiyo Kameyama ...
 Susumu Shiozama (30 episodes, 1985-1986)
Shinya Ôtaki ...
 Akira Matsuo (30 episodes, 1985-1986)
Yûko Mita ...
 Misaki Kazuki (27 episodes, 1985-1986)
Nana Aoki ...
 Youko Kazuki (26 episodes, 1985-1986)
Rokurô Naya ...
 Junichi Kazuki (24 episodes, 1985-1986)
Kazue Ikura ...
 Musashi Koganei (15 episodes, 1985-1986)
Yasushi Sugihara ...
 Coach / ... (6 episodes, 1985-1986)
Shô Hayami ...
 Matsuoka (4 episodes, 1985)
Hisao Ôyama ...
 Shingo Sanada (2 episodes, 1985-1986)
Sakurako Kishiro ...
 Akari / ... (2 episodes, 1985)
Masae Maeda ...
 Child 1 / ... (2 episodes, 1985)
Kiyomi Tomioka ...
 Child 2 / ... (2 episodes, 1985)
Yuriko Fuchizaki ...
 Shelley (1 episode, 1985)
Hideki Fukushi ...
 Dan Noura (1 episode, 1985)
Masashi Hirose ...
 Director (1 episode, 1985)
Mitsuaki Hoshino ...
 Okubo (1 episode, 1985)
Minoru Inaba ...
 Yazawa (1 episode, 1985)
Masayuki Katô ...
 Utokuji (1 episode, 1985)
Kazue Komiya ...
 Young Shigeru Kogenai (1 episode, 1985)
Hoshi Makimura ...
 Schoolgirl (1 episode, 1985)
Naoko Matsui ...
 B.B. (1 episode, 1985)
Yasuo Muramatsu ...
 Tokuji (1 episode, 1985)
Yukiko Nashiwa ...
 Taeko (1 episode, 1985)
Ai Satô ...
 Jiro (1 episode, 1985)
Toshihiko Seki ...
 Customer A (1 episode, 1985)
Junichi Sugawara ...
 Front (1 episode, 1985)
Katsumi Suzuki ...
 Takao (1 episode, 1985)
Masaaki Tsukada ...
 Mr. Shiroyama (1 episode, 1985)
Kyôsei Tsukui ...
 Customer B (1 episode, 1985)
Eiko Yamada ...
 Kenta (1 episode, 1985)
Sayuri Yamanouchi ...
 Schoolgirl (1 episode, 1985)
Miho Yoshida ...
 Schoolgirl (1 episode, 1985)
Masumi Ôshiro
(1 episode, 1985)
Create a character page for: ?

Series Produced by 

Reiko Fukakusa ... assistant producer (38 episodes, 1985-1986)
Tôru Horikoshi ... producer: Nippon TV (38 episodes, 1985-1986)
Yûji Nunokawa ... executive producer (38 episodes, 1985-1986)
Makoto Ohno ... producer (38 episodes, 1985-1986)
Minoru Ôno ... producer: Yomiko (38 episodes, 1985-1986)

Series Music by 

Keiichi Oku ... (38 episodes, 1985-1986)

Series Cinematography by 

Shigeo Sugimura ... (38 episodes, 1985-1986)
Yôsuke Moriguchi ... (24 episodes, 1985-1986)

Series Film Editing by 

Masaki Sakamoto ... (38 episodes, 1985-1986)

Series Art Direction by 

Satoshi Miura ... (38 episodes, 1985-1986)

Series Art Department 

Hideki Sugisawa ... title design (38 episodes, 1985-1986)
Ryo Tachiba ... storyboard artist (8 episodes, 1985-1986)
Tomomi Mochizuki ... storyboard artist (4 episodes, 1985-1986)
Noriyasu Kogawa ... storyboard artist (4 episodes, 1985)
Yoriyasu Kogawa ... storyboard artist (4 episodes, 1985)
Takashi Annô ... storyboard artist (3 episodes, 1985-1986)
Tomokazu Kôgo ... storyboard artist (3 episodes, 1985)
Mitsuru Hongo ... storyboard artist (2 episodes, 1985)
Kazuyoshi Katayama ... storyboard artist (2 episodes, 1985)
Sho Yuuki ... storyboard artist (2 episodes, 1985)
Ryu Iei ... storyboard artist (2 episodes, 1986)
Masayuki Hayashi ... storyboard artist (1 episode, 1985)
Tamiko Kubo ... storyboard artist (1 episode, 1985)
Ayami Mizuta ... storyboard artist (1 episode, 1985)
Shimei Mizuta ... storyboard artist (1 episode, 1985)
Hidaka Mori ... storyboard artist (1 episode, 1985)
Mizuho Nishikubo ... storyboard artist (1 episode, 1985)
Fumihiko Takayama ... storyboard artist (1 episode, 1985)
Kazuhiko Kobayashi ... storyboard artist (1 episode, 1986)
Akira Shigino ... storyboard artist (1 episode, 1986)

Series Sound Department 

Fusanobu Fujiyama ... sound (38 episodes, 1985-1986)
Takashi Kubota ... sound mixer (38 episodes, 1985-1986)
Kiyoshi Matsuzawa ... sound mixer (38 episodes, 1985-1986)
Junichi Sasaki ... sound effects / sound effects editor: Anime Sound Production (38 episodes, 1985-1986)

Series Special Effects by 

Kenji Ikeda ... special effects (38 episodes, 1985-1986)

Series Camera and Electrical Department 

Shin Chiba ... camera operator / camera operator: Studio Wood (24 episodes, 1985-1986)
Toshio Shirai ... camera operator / camera operator: Studio Wood (24 episodes, 1985-1986)
Hiroaki Edamitsu ... camera operator / camera operator: Studio Gallop (14 episodes, 1985)
Takashi Ikehata ... camera operator / camera operator: Studio Gallop (14 episodes, 1985)
Yasuhiro Shimizu ... camera operator / camera operator: Studio Gallop (14 episodes, 1985)
Kiyoshi Ino ... camera operator / camera operator: Studio Wood (6 episodes, 1985-1986)
Masanobu Kimoto ... camera operator / camera operator: Studio Wood (6 episodes, 1985-1986)
Noboru Matsuda ... camera operator / camera operator: Studio Wood (6 episodes, 1985-1986)
Etsuko Okano ... camera operator / camera operator: Studio Wood (6 episodes, 1985-1986)
Ikinaga Sakamoto ... camera operator: Studio Wood (6 episodes, 1985-1986)
Seichou Sakamoto ... camera operator (6 episodes, 1985-1986)
Keiichi Shingu ... camera operator / camera operator: Studio Wood (6 episodes, 1985-1986)
Yuko Tsuchiya ... camera operator / camera operator: Studio Wood (6 episodes, 1985-1986)
Hideaki Uratake ... camera operator: Studio Wood (6 episodes, 1985-1986)
Hideaki Urazuku ... camera operator (6 episodes, 1985-1986)

Series Animation Department 

Noboru Furuse ... animation director: ending sequence / animator: ending sequence (38 episodes, 1985-1986)
Hitomi Hito ... assistant clean-up animator (38 episodes, 1985-1986)
Yoshiyuki Kishi ... character designer / animation director / animator (38 episodes, 1985-1986)
Tomoko Morihiro ... assistant clean-up animator (38 episodes, 1985-1986)
Yûji Moriyama ... animator: opening sequence (38 episodes, 1985-1986)
Kohji Motoyama ... character designer / inbetween checker (38 episodes, 1985-1986)
Yoshiko Takiguchi ... clean-up artist (38 episodes, 1985-1986)
Atsushi Yahara ... clean-up artist (38 episodes, 1985-1986)
Shirô Kudaka ... assistant inbetween checker / inbetween artist / inbetween checker (28 episodes, 1985-1986)
Hiroshi Motoyama ... animation checker (28 episodes, 1985-1986)
Sanae Shibuya ... inbetween artist (28 episodes, 1985-1986)
Misa Shimizu ... inbetween artist (28 episodes, 1985-1986)
Kenichi Tanaka ... inbetween artist (28 episodes, 1985-1986)
Ryuichi Matsuno ... clean-up artist (27 episodes, 1985-1986)
Satoshi Tazaki ... assistant animation checker / animation checker (20 episodes, 1985-1986)
Kaoru Chiba ... background artist / background artist: Design Office Mechaman (19 episodes, 1985-1986)
Hiroko Murai ... background artist / background artist: Design Office Mechaman (19 episodes, 1985-1986)
Michiko Nishimura ... color (19 episodes, 1985-1986)
Tokue Okazaki ... background artist / background artist: Design Office Mechaman (19 episodes, 1985-1986)
Ryuichi Onuma ... background artist / background artist: Design Office Mechaman (19 episodes, 1985-1986)
Yûko Sugiyama ... background artist / background artist: Design Office Mechaman (19 episodes, 1985-1986)
Miyoshi Takanami ... background artist: Design Office Mechaman (19 episodes, 1985-1986)
Noriko Takaya ... background artist / background artist: Design Office Mechaman (19 episodes, 1985-1986)
Masaki Yoshizaki ... background artist / background artist: Design Office Mechaman (19 episodes, 1985-1986)
Atsuko Inoue ... animator / animation director (14 episodes, 1985-1986)
Chieko Ishiguro ... color (12 episodes, 1985-1986)
Toshiaki Hokari ... inbetween checker / animator (11 episodes, 1985-1986)
Yukio Okano ... animator (9 episodes, 1985-1986)
Kiichi Takaoka ... animator / animation director (9 episodes, 1985-1986)
Kyôko Katô ... animation director / animator (8 episodes, 1985-1986)
Michitaka Kikuchi ... animator (8 episodes, 1985-1986)
Yasuko Miyazaki ... animator (8 episodes, 1985-1986)
Masahide Yanagisawa ... animator: Anime R / animator (8 episodes, 1985-1986)
Yumiko Horasawa ... animator / animation director (7 episodes, 1985-1986)
Masahiko Itojima ... animator: Anime R (7 episodes, 1985-1986)
Noriko Nishiyama ... color (7 episodes, 1985)
Hiroshi Hara ... animator (6 episodes, 1985-1986)
Hiroki Takagi ... animator (6 episodes, 1985-1986)
Shizuka Hayashi ... animator (5 episodes, 1985-1986)
Tomoko Ishizuka ... inbetween artist (5 episodes, 1985-1986)
Kayoko Moriya ... inbetween artist (5 episodes, 1985-1986)
Masako Nagahori ... inbetween artist (5 episodes, 1985-1986)
Makoto Nakamura ... inbetween artist (5 episodes, 1985-1986)
Susumu Nishizawa ... animator (5 episodes, 1985-1986)
Kazuhiro Sasaki ... animator: Anime R (5 episodes, 1985-1986)
Yoshihiko Takakura ... animator / animation director (5 episodes, 1985-1986)
Katsutoshi Yamazaki ... inbetween artist (5 episodes, 1985-1986)
Takeshi Nagai ... animator (5 episodes, 1985)
Masahiko Adachi ... inbetween artist (4 episodes, 1985-1986)
Takashi Hashimoto ... inbetween artist (4 episodes, 1985-1986)
Naoichi Kurokawa ... inbetween artist (4 episodes, 1985-1986)
Satoru Minowa ... inbetween artist (4 episodes, 1985-1986)
Yoshiya Shigebayashi ... animator (4 episodes, 1985-1986)
Katsutoshi Tsunoda ... inbetween artist / animator (4 episodes, 1985-1986)
Mamoru Uchida ... inbetween checker (4 episodes, 1985-1986)
Mori Uchida ... animation checker (4 episodes, 1985-1986)
Junzô Chiba ... animator (4 episodes, 1985)
Yukiyo Okano ... animator (4 episodes, 1985)
Tetsuo Hara ... inbetween artist (3 episodes, 1985-1986)
Fusatoshi Hoshino ... animator (3 episodes, 1985-1986)
Suguru Iijima ... animator (3 episodes, 1985-1986)
Hiroko Kazui ... animator (3 episodes, 1985-1986)
Kazunari Kume ... animator (3 episodes, 1985-1986)
Kenji Masuda ... inbetween artist (3 episodes, 1985-1986)
Satoshi Takahashi ... animator (3 episodes, 1985-1986)
Yoshiharu Fukushima ... animation director / animator (3 episodes, 1985)
Tatsuya Furukawa ... animator (3 episodes, 1985)
Tomoko Ôtaki ... animator (3 episodes, 1985)
Masahiro Kôyama ... animator (2 episodes, 1985-1986)
Hiroshi Kawabata ... animator (2 episodes, 1985)
Kumiko Kawana ... animator (2 episodes, 1985)
Fumiyo Kimura ... inbetween artist (2 episodes, 1985)
Masakazu Masuo ... animator (2 episodes, 1985)
Shôichi Masuo ... animator (2 episodes, 1985)
Tsuyoshi Murakami ... inbetween artist (2 episodes, 1985)
Yumiko Suda ... animation director / animator (2 episodes, 1985)
Reiko Suzuki ... animator (2 episodes, 1985)
Atsuo Tobe ... animator (2 episodes, 1985)
Kumiko Tsukada ... animator (2 episodes, 1985)
Akiko Tsukui ... animator (2 episodes, 1985)
Jun'ichi Hashimoto ... animation director / animator (1 episode, 1985)
Chizuru Mitsunaga ... inbetween artist (1 episode, 1985)
Eiko Miyamoto ... animator (1 episode, 1985)
Tomomi Mochizuki ... animator (1 episode, 1985)
Shuichi Satou ... inbetween artist (1 episode, 1985)
Nobuo Seika ... inbetween artist (1 episode, 1985)
Ichidai Shimizu ... inbetween artist (1 episode, 1985)
Ohno Tajima ... inbetween artist (1 episode, 1985)
Yuuji Tsutiya ... inbetween artist (1 episode, 1985)
Yoshiaki Yanagida ... animator (1 episode, 1985)
Yasushi Ôhara ... inbetween artist (1 episode, 1985)
Narumi Kakinouchi ... animation director / animator (1 episode, 1986)
Kazuyoshi Miwa ... animator (1 episode, 1986)
Yoshikazu Miwa ... animator (1 episode, 1986)
Atsuko Sasaki ... animator (1 episode, 1986)

Series Music Department 

Etsuko Yamakawa ... composer: theme songs (unknown episodes)

Series Other crew 

Hiroshi Nemoto ... planning associate (38 episodes, 1985-1986)
Yûji Nunokawa ... planner (38 episodes, 1985-1986)
Ken Sugimoto ... magic advisor (38 episodes, 1985-1986)
Naoji Hônokidani ... production assistant (37 episodes, 1985-1986)
Isao Shizuya ... production assistant (36 episodes, 1985-1986)
Saeko Aoki ... literary coordinator / setting advancement (33 episodes, 1985-1986)
Satoshi Yoshimoto ... production desk (26 episodes, 1985-1986)
Masayuki Hiraide ... production assistant (23 episodes, 1985)
Ken Hagino ... production desk (12 episodes, 1985)
Satoshi Watanabe ... production assistant (5 episodes, 1985-1986)
Taro Suzaki ... production assistant (4 episodes, 1986)
Kazuhiro Sasaki ... production assistant (2 episodes, 1985-1986)

See also

Release Dates | Official Sites | Box Office/Business | Company Credits | Filming Locations | Technical Specs | Literature

Contribute to This Page