IMDb > "The Arabian Nights: Adventures of Sinbad" (1975)

"The Arabian Nights: Adventures of Sinbad" (1975) More at IMDbPro »"Arabian naitsu: Shinbaddo no bôken" (original title)

Episodes Rated by IMDb User Votes

Rated Episodes

# Episode User
Rating
User
Votes

1.22  Ôzaru no ongaeshi 8.0 6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.52  Mahô yo tokero! 7.3 6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
1.1  Senshutsu! 8.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.2  Mokkuri-jima da zo 8.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.3  Kyotori Rokku 7.6 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.4  Ayashii rôjin 7.6 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.5  Saranjibu no ôsama 7.4 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.6  Zôge no yama 8.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.7  Gochisô zeme...!? 8.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.0/10 X  
1.8  Ki no mi no hôseki 7.8 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.9  Sabaku no majin 7.8 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.10  Oashisu no rôjin 7.8 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.11  Kuroi shinju 7.6 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.12  Ningyo no okurimono 7.6 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.13  Soratobu mokuba 7.6 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.14  Daimaô no takara 7.8 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.15  Sharedo no ohimesama 7.4 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.16  Morokko no ranpu uri 7.4 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.17  Soromon no fûin 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.18  Gaikotsu no gundan 7.2 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.19  Hôrôji Ari-Baba 7.6 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.20  Onna bakari no ôkoku 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.21  Kyochô no ko Rokkuru 7.4 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.23  Nairu no kawabôzu 7.8 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.8/10 X  
1.24  Ikiteita manmosu 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.25  Kyojin no musuko Jaian 7.2 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.26  Hyôzan o hakobu ôkujira 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.27  Bagudaddo no tôzoku 7.6 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.28  Hirake goma! 7.6 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.29  Soratobu Jûtan 7.4 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
1.30  Kobito no kaizoku-tachi 7.2 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.31  Kobito-jima no daisensô 7.6 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.32  Shêra no himitsu 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.33  Kôri no daimajin 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.34  Hitokui tori Moa 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.35  Manmosu shônen Poko 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.36  Piramiddo no ôdorobô 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.37  Maboroshi no kuni 7.2 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.38  Mahô no ryô 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.39  Moeru oashisu 7.2 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.40  Hoshi no kuni kara kita shôjo 7.2 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.41  Fune o nomu daikaigyo 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.42  Arajin jiisan no kuni 7.6 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.6/10 X  
1.43  Hashire! Ari-Baba 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.44  Sabaku no yûreisen 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.45  Mono o iu sekizô 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.46  Mahôtsukai Ari-Baba 7.2 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
1.47  Baberu no tô no nazo 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.48  100-nin no mahôtsukai 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.49  Shêra-hime no kiki 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.50  Aoi daimaô 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
1.51  Majin daisensô 7.0 5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X