Awards

Awards of the Japanese Academy 1994

Won
Award of the Japanese Academy
Best Film
Best Actor
Toshiyuki Nishida
For Tsuribaka nisshi 6
Best Supporting Actor
Kunie Tanaka
For Kozure Ôkami: Sono chîsaki te ni and Niji no hashi
Best Director
Yôji Yamada
For Otoko wa tsurai yo: Torajiro no endan
Best Screenplay
Yoshitaka Asama
Yôji Yamada
For Otoko wa tsurai yo: Torajiro no endan
Best Sound
Isao Suzuki
Takashi Matsumoto
For Otoko wa tsurai yo: Torajiro no endan
Won
Newcomer of the Year
Nae
Masato Hagiwara
For Kyôso tanjô and Tsuki wa dotchi ni dete iru
Won
Popularity Award
Most Popular Performer
Masato Hagiwara
For Kyôso tanjô and Tsuki wa dotchi ni dete iru
Nominated
Award of the Japanese Academy
Best Supporting Actress
Keiko Takeshita
Best Supporting Actress
Nae
Best Cinematography
Mutsuo Naganuma
Tetsuo Takaha
For Yume no onna
Best Lighting
Hideo Kumagai
For Yume no onna
Best Editing
Iwao Ishii
For Otoko wa tsurai yo: Torajiro no endan
Best Art Direction
Yutaka Yokoyama
Mitsuo Degawa
For Otoko wa tsurai yo: Torajiro no endan
Best Music Score
Isao Tomita

Mainichi Film Concours 1994

Won
Readers' Choice Award
Best Film
Yôji Yamada

Nikkan Sports Film Awards 1993

Won
Nikkan Sports Film Award
Best Film
Best Actor
Toshiyuki Nishida
For Tsuribaka nisshi 6
Best Supporting Actress
Keiko Takeshita
Best New Talent
Masato Hagiwara
For Kyôso tanjô and Tsuki wa dotchi ni dete iru

Yokohama Film Festival 1994

Won
Festival Prize
Best Supporting Actor
Masato Hagiwara
For Kyôso tanjô and Tsuki wa dotchi ni dete iru

See also

FAQ | User Reviews | User Ratings | External Reviews | Metacritic Reviews

Contribute to This Page

Please see our guide to updating awards