IMDb > "Kamen Rider Amazon" (1974) > Episodes cast

Episodes cast for
"Kamen Rider Amazon" (1974) More at IMDbPro »"Kamen Raidâ Amazon" (original title)

Season: 1
Year: 1974


Season 1


Season 1, Episode 1: Hito ka? Yajû ka? Mitsurin Kara Kita Sugoi Yatsu!

19 October 1974

Toru Okazaki ... Daisuke Yamamoto / Kamen Rider Amazon
Yôji Matsuda ... Masahiko Okamura
Mariko Matsumura ... Ritsuko Okamura
Jun Hamamura ... Elder Bago
Ritsuo Sawa ... Ten-Faced Demon Gorgos (voice)
Gorô Naya ... Narrator

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button