Director:

Writers:

(as I. Donskaya), (as Z. Voskresenskaya)
Edit

Cast

Credited cast:
Natalya Belokhvostikova ...
Nadezhda Krupskaya
...
Vladimir Ilyich Lenin
Danuta Stolyarskaya ...
Yelizabeta Vasilyevna Krupskaya (as D. Stolyarskaya)
Rest of cast listed alphabetically:
Aleksandr Alyoshin ...
(as A. Alyoshin)
Ibragim Bargi ...
Kruzhkovets (as D. Bargi)
I. Baykov
Tatyana Derbenyova
Vera Donskaya ...
Aleksandra Nikolayevna Grigoryeva
Ye. Donskaya
Nataliya Dugina ...
Marksistka (as N. Dugina)
Meyer Goldovskiy ...
Yuliy Osipovich Martov (as M. Goldovskiy)
Oleg Golubitsky ...
Boris Andreyevich (as O. Golubitskiy)
Nikolay Gorlov ...
Filer (as N. Gorlov)
Konstantin Karelskikh ...
Direktor gimnazii (as K. Karelskikh)
V. Kasyutas
Edit

Storyline

Add Full Plot | Add Synopsis
Edit

Details

Country:

Language:

Release Date:

5 November 1973 (Soviet Union)  »

Also Known As:

Hope  »

Company Credits

Show detailed on  »

Technical Specs

Sound Mix:

Color:

See  »

Frequently Asked Questions

This FAQ is empty. Add the first question.

User Reviews

Contribute to This Page