1-100 of 229 titles.

Sort by: MOVIEmeter | A-Z▲ | User Rating | Num Votes | US Box Office | Runtime | Year | US Release Date
User Rating Num Votes
1. 92 Ba wang hua yu Ba wang hua (1992)
6.2/10 22
2. 92 Legendary La Rose Noire (1992)
7.1/10 204
3. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: 984 W. 124th Street, Apt. 5C (1977)
6.9/10 25
4. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: A Case of Black and White (1977)
6.8/10 12
5. A Day at Disneyland (1994 Documentary)
7.4/10 36
6. A Dream in Red Mansions (1987 TV Series)
8.6/10 88
7. A Dream in Red Mansions (2010 TV Series)
4.3/10 37
8. Too Close for Comfort (1980 TV Series)
Episode: A Fine Romance (1981)
6.4/10 5
9. A Hearty Response (1986)
6.4/10 98
10. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: A Hundred Dollars a What? (1980)
6.8/10 24
11. Too Close for Comfort (1980 TV Series)
Episode: A Portrait of Henry (1983)
6.5/10 759
12. All's Well, Ends Well 1997 (1997)
6.3/10 485
13. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: An Anniversary Surprise (1979)
7.6/10 27
14. An Autumn's Tale (1987)
7.9/10 813
15. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: And Baby Makes Two (1980)
6.8/10 25
16. Battle in Outer Space (1959)
5.7/10 586
17. Bi gui zhuo (1986)
6.2/10 48
18. Biao ge dao (1987)
6.5/10 34
19. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Bird Song (1978)
7.2/10 24
20. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Boy Meets Dummy (1981)
7.0/10 22
21. Bu huo ying xiong (1985)
6.0/10 8
22. Charlotte's Web (2006)
6.4/10 22,450
23. Chi xian zhen bian ren (1991)
7.0/10 49
24. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Chrissy Come Home (1978)
7.3/10 30
25. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Chrissy and the Guru (1978)
7.2/10 32
26. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Chrissy's Cousin (1980)
7.0/10 25
27. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Chrissy's Date (1977)
7.3/10 44
28. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Chrissy's Hospitality (1979)
7.4/10 30
29. Chuang xie xian sheng (1988)
5.1/10 33
30. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Coffee, Tea, or Jack (1978)
7.0/10 34
31. Da gong kuang xian qu (1989)
5.3/10 15
32. Dark Mirror (1984 TV Movie)
5.9/10 82
33. Too Close for Comfort (1980 TV Series)
Episode: Deadline for Henry (1981)
6.4/10 7
34. Denso Ningen (1960)
6.6/10 82
35. Disney Sing-Along-Songs: Be Our Guest (1992 Video)
6.9/10 65
36. Disney Sing-Along-Songs: The Bare Necessities (1987 Video)
6.9/10 41
37. Disney Sing-Along-Songs: Under the Sea (1990 Video)
7.4/10 54
38. Disney Sing-Along-Songs: You Can Fly (1988 Video)
6.7/10 43
39. Don't Turn Around, or You'll Be Sorry (2000)
5.1/10 22
40. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Double Date (1978)
7.3/10 26
41. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Dying to Meet You (1981)
7.5/10 31
42. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Eleanor's Return (1978)
7.1/10 33
43. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Father of the Bride (1981)
6.3/10 22
44. Fist of Fury 1991 II (1992)
6.7/10 246
45. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: Florence Meets Mr. Right (1979)
7.0/10 11
46. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: Florence in Love (1976)
6.4/10 14
47. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: Florence's Problem (1976)
6.2/10 12
48. Fu gui bi ren (1987)
6.6/10 94
49. Fu gui zai po ren (1988)
6.8/10 65
50. Fu gui zai san po ren (1989)
6.3/10 54
51. Fu xing chuang jiang hu (1989)
5.6/10 42
52. Gai shi ying xiong (1992)
6.0/10 40
53. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: George Meets Whittendale (1976)
6.5/10 11
54. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: George and Whitty (1978)
6.8/10 12
55. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: George's Alibi (1975)
5.9/10 12
56. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: George's Best Friend (1975)
6.3/10 19
57. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: George's Birthday (1980)
5.8/10 9
58. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: George's Diploma (1976)
6.3/10 13
59. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: George's Dream (1978)
6.1/10 15
60. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: George's Guilt (1977)
6.9/10 10
61. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: George's Legacy (1977)
6.2/10 13
62. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: George's Skeleton (1975)
6.9/10 18
63. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: George, Who? (1978)
6.4/10 11
64. Godzilla: Final Wars (2004)
6.6/10 4,147
65. Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)
6.7/10 1,557
66. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: Good News, Bad News (1977)
6.4/10 11
67. Gui ma zhi duo xing (1981)
6.6/10 75
68. Gui meng jiao (1988)
7.1/10 62
69. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Handcuffed (1980)
7.4/10 25
70. Happy Ghost IV (1990)
6.1/10 72
71. Hei mei gui (1965)
8.3/10 37
72. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Helen's Rendezvous (1978)
7.2/10 30
73. Heng cai san qian wan (1987)
5.7/10 57
74. Heng wen dao pi niu wen chai (1995)
5.2/10 12
75. Hong fu qi tian (1991)
6.2/10 70
76. Huang jia du chuan (1990)
6.1/10 17
77. Too Close for Comfort (1980 TV Series)
Episode: Huey (1981)
6.5/10 759
78. Hui zhuan shou shi (1997)
4.9/10 35
79. Huo zhu gui (1989)
5.7/10 31
80. The Jeffersons (1975 TV Series)
Episode: I've Got a Secret (1981)
4.8/10 5
81. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: In Like Larry (1981)
6.5/10 19
82. Too Close for Comfort (1980 TV Series)
Episode: It Didn't Happen One Night (1980)
6.5/10 8
83. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: It's Only Money (1977)
7.5/10 52
84. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Jack Moves Out (1979)
7.2/10 34
85. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Jack to the Rescue (1981)
6.4/10 21
86. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Jack's Bad Boy (1980)
5.8/10 34
87. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Jack's Graduation (1980)
7.1/10 21
88. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Jack's Other Mother (1981)
7.0/10 23
89. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Jack's Uncle (1977)
7.6/10 34
90. Three's Company (1977 TV Series)
Episode: Janet's High School Sweetheart (1977)
7.4/10 33
91. Ji wu cang jiao (1988)
6.0/10 13
92. Jiang shi fan sheng (1986)
6.1/10 50
93. Jiang shi yi sheng (1991)
6.4/10 52
94. Jiang shi zhi zun (1991)
7.5/10 40
95. Jin yan zi (1987)
6.0/10 52
96. Jing zhuong zhui nu zi zhi er (1988)
5.5/10 79
97. Ka xin gui fang shu jia (1985)
6.5/10 79
98. Kiganjô no bôken (1966)
7.2/10 36
99. Kujaku ô (1988)
6.0/10 177
100. Lao you gui shang shen (1992)
4.3/10 7
1-100 of 229 titles.