33 titles.

Sort by: Popularity | A-Z▲ | User Rating | Num Votes | US Box Office | Runtime | Year | US Release Date
User Rating Num Votes
1. An le zhan chang (1989)
6.7/10 90
2. Bao yu jiao yang (1994)
5.4/10 19
3. Bo li qiang de ai (1995)
6.2/10 14
4. Chung ngon sat luk ji geng tin haai gip ngon (1994 Video)
6.4/10 7
5. Chung on sut luk: Tuen Man sik mo (1994 Video)
5.6/10 13
6. Ebola Syndrome (1996)
6.5/10 2,677
7. Flaming Brothers (1987)
6.4/10 431
8. Ha luo, ye gui ren (1978)
4.9/10 31
9. Hua gui lu xing tuan (1992)
5.2/10 25
10. Hua gui zhu zheng ge li (1990)
5.7/10 28
11. Island of Fire (1990)
5.9/10 2,469
12. Jin se (1992)
6.6/10 32
13. Lee Rock (1991)
7.0/10 434
14. Lee Rock II (1991)
6.7/10 241
15. Lee Rock III (1992)
6.6/10 154
16. Love on Delivery (1994)
6.9/10 1,569
17. Mo deng tian shi (1982)
5.0/10 82
18. Mou jing shi fen (1993)
6.3/10 72
19. Mr. Vampire (1985)
7.6/10 2,357
20. My Americanized Wife (1992)
6.4/10 5
21. Qian zuo guai (1980)
5.3/10 84
22. Raped by an Angel 4: The Raper's Union (1999)
5.1/10 107
23. Rong shi qi an (1993)
6.9/10 26
24. She Starts the Fire (1992)
4.9/10 47
25. Street Hitz (1992)
7.8/10 13
26. The Crazy Companies (1988)
5.7/10 121
27. The Final Judgement (1989)
7.6/10 36
28. The Magnificent Scoundrels (1991)
6.6/10 570
29. Thrilling Bloody Sword (1981)
6.7/10 11
30. Yeuk saat (1994)
6.4/10 531
31. Yin le jiang shi (1992)
5.8/10 40
32. Ying lun yuet jin (1991)
4.0/10 9
33. Yun yu di liu gan (1992)
7.5/10 43
33 titles.