Latest Titles With Masuhiro Yamamoto


1. Shin 13 no kao wo motsu otoko (2012– )
Episode: Episode #1.4 (2013)

29 min | Documentary

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Toshiro Uratani | Stars: Manpei Ikeuchi, Jûzô Itami, Shû Kishida, Tsutomu Konno

2. Shin 13 no kao wo motsu otoko (2012– )

29 min | Documentary

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Manpei Ikeuchi, Shû Kishida, Tsutomu Konno, Toshiaki Sato

3. Jiro Dreams of Sushi (2011)

PG | 81 min | Documentary

7.9
Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
77 Metascore

A documentary on 85-year-old sushi master Jiro Ono, his renowned Tokyo restaurant, and his relationship with his son and eventual heir, Yoshikazu.

Director: David Gelb | Stars: Jiro Ono, Yoshikazu Ono, Masuhiro Yamamoto, Daisuke Nakazama

Votes: 27,216 | Gross: $2.55M

4. Nippon no ichiban nagai natsu (2010)

110 min | Documentary

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Hitoshi Kurauchi | Stars: David d'Heilly, Tatsuya Egawa, Kazutoshi Handô, Jun'ichi Hayakawa