1-100 of 216 titles.

Sort by: MOVIEmeter | A-Z | User Rating | Num Votes | US Box Office | Runtime | Year▼ | US Release Date
1. Heroine Disqualified (2015) Heroine Disqualified (2015)
Dir: Tsutomu Hanabusa With: Mirei Kiritani, Kento Yamazaki, Kentarô Sakaguchi Comedy | Romance
2. Shin Naniwa Kin'yû-dô (2015 TV Movie) Shin Naniwa Kin'yû-dô (2015 TV Movie)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Shunsaku Kawake With: Masahiro Nakai, Zen Kajiwara, Fûma Kikuchi Drama 120 mins.
3. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.18 (2015)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
4. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.19 (2015)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 120 mins.
5. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.17 (2015)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
6. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.11 (2015)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
7. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.14 (2015)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
8. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.15 (2015)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
9. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.13 (2015)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
10. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.12 (2015)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
11. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.16 (2015)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
12. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.10 (2015)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 150 mins.
13. Utsukushiki wana: Zanka ryôran (2015 Mini-Series) Utsukushiki wana: Zanka ryôran (2015 Mini-Series)
Episode: Episode #1.1 (2015)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Michio Mitsuno With: Rena Tanaka, Hiroaki Murakami, Shô Aoyagi Mystery 54 mins.
14. Akumu Chan the Movie (2014) Akumu Chan the Movie (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
Dir: Noriyoshi Sakuma With: Keiko Kitagawa, Manatsu Kimura, Kenji Anan Mystery
15. Samurai Hustle (2014) Samurai Hustle (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
Dir: Katsuhide Motoki With: Rina Chinen, Tokio Emoto, Kyoko Fukada Comedy
16. The Roosevelt Game (2014 Mini-Series) The Roosevelt Game (2014 Mini-Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
Dir: Katsuo Fukuzawa, Kenta Tanaka With: Toshiaki Karasawa, Rei Dan, Motoyo Yamane Drama 54 mins.
17. Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series) Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.7/10 X  
Dir: Kazunari Hoshino, Jota Tsunehiro With: Emi Takei, Kuranosuke Sasaki, Katsuhisa Namase Drama 54 mins.
18. Sakura hôsara (2014 TV Movie) Sakura hôsara (2014 TV Movie)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Gaku Adachi, Keisuke Arimura, Satoshi Hashimoto Drama 88 mins.
19. Tochû gesha (2014 TV Movie) Tochû gesha (2014 TV Movie)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Tomochika Kasaura With: Tomoyo Harada, Kazuki Kitamura, Tomoki Matsuda Drama 73 mins.
20. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.3 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 129 mins.
21. Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series) Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.3 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Osamu Katayama With: Emi Takei, Kuranosuke Sasaki, Katsuhisa Namase Drama 54 mins.
22. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.17 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kôzô Tamura With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
23. Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series) Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.2 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kazunari Hoshino With: Emi Takei, Kuranosuke Sasaki, Katsuhisa Namase Drama 54 mins.
24. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.1 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 129 mins.
25. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.16 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
26. The Roosevelt Game (2014 Mini-Series) The Roosevelt Game (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.7 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kenta Tanaka With: Toshiaki Karasawa, Rei Dan, Motoyo Yamane Drama 54 mins.
27. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.19 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 110 mins.
28. Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series) Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.5 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kazunari Hoshino With: Emi Takei, Kuranosuke Sasaki, Katsuhisa Namase Drama 54 mins.
29. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.14 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
30. Tamori Club (1982 TV Series) Tamori Club (1982 TV Series)
Episode: Train Books (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Hajime Anzai, Yûri Hirose, Saya Ichikawa Reality-TV
31. Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series) Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.1 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Jota Tsunehiro With: Emi Takei, Kuranosuke Sasaki, Katsuhisa Namase Drama 54 mins.
32. The Roosevelt Game (2014 Mini-Series) The Roosevelt Game (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.4 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Takayoshi Tanazawa With: Toshiaki Karasawa, Rei Dan, Motoyo Yamane Drama 54 mins.
33. The Roosevelt Game (2014 Mini-Series) The Roosevelt Game (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.1 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Katsuo Fukuzawa With: Toshiaki Karasawa, Rei Dan, Motoyo Yamane Drama 80 mins.
34. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.15 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
35. Tamori Club (1982 TV Series) Tamori Club (1982 TV Series)
Episode: Hokuriku Bullet Train (II) (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Tamori, Hajime Anzai, Hiroshi Takeda Reality-TV 30 mins.
36. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.18 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Toshiaki Kondô With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
37. Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series) Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.7 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kazunari Hoshino With: Emi Takei, Kuranosuke Sasaki, Katsuhisa Namase Drama 54 mins.
38. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.8 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Toshiaki Kondô With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
39. The Roosevelt Game (2014 Mini-Series) The Roosevelt Game (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.3 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kenta Tanaka With: Toshiaki Karasawa, Rei Dan, Motoyo Yamane Drama 64 mins.
40. Music Portrait (2011 TV Series) Music Portrait (2011 TV Series)
Episode: Episode #4.12 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Mitsu Dan, Seiji Rokkaku Music | Talk-Show 30 mins.
41. Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series) Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.8 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Jota Tsunehiro With: Emi Takei, Kuranosuke Sasaki, Katsuhisa Namase Drama 54 mins.
42. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.5 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kazuhiko Kondô With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
43. The Roosevelt Game (2014 Mini-Series) The Roosevelt Game (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.9 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Katsuo Fukuzawa With: Toshiaki Karasawa, Rei Dan, Motoyo Yamane Drama 64 mins.
44. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.11 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Takumi An'yôji With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
45. The Roosevelt Game (2014 Mini-Series) The Roosevelt Game (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.8 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Katsuo Fukuzawa, Kenta Tanaka With: Toshiaki Karasawa, Rei Dan, Motoyo Yamane Drama 64 mins.
46. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.10 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
47. Tamori Club (1982 TV Series) Tamori Club (1982 TV Series)
Episode: Hokuriku Bullet Train (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Tamori, Hajime Anzai, Hiroshi Takeda Reality-TV 30 mins.
48. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.2 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 129 mins.
49. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.9 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Tatsuya Ikezawa With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
50. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.6 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
51. Music Portrait (2011 TV Series) Music Portrait (2011 TV Series)
Episode: Episode #4.11 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Mitsu Dan, Seiji Rokkaku Music | Talk-Show 30 mins.
52. The Roosevelt Game (2014 Mini-Series) The Roosevelt Game (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.5 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kenta Tanaka With: Toshiaki Karasawa, Rei Dan, Motoyo Yamane Drama 54 mins.
53. Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series) Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.4 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Jota Tsunehiro With: Emi Takei, Kuranosuke Sasaki, Katsuhisa Namase Drama 54 mins.
54. The Roosevelt Game (2014 Mini-Series) The Roosevelt Game (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.2 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Katsuo Fukuzawa With: Toshiaki Karasawa, Rei Dan, Motoyo Yamane Drama 54 mins.
55. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.7 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
56. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #13.4 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 129 mins.
57. The Roosevelt Game (2014 Mini-Series) The Roosevelt Game (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.6 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Takayoshi Tanazawa With: Toshiaki Karasawa, Rei Dan, Motoyo Yamane Drama 54 mins.
58. Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series) Zero no shinjitsu: Kansatsui Matsumoto Mao (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.6 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Osamu Katayama With: Emi Takei, Kuranosuke Sasaki, Katsuhisa Namase Drama 54 mins.
59. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.12 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kazuhiko Kondô With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
60. The Apology King (2013) The Apology King (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
Dir: Nobuo Mizuta With: Sadao Abe, Mao Inoue, Yutaka Takenouchi Comedy 128 mins.
61. Aibou shirîzu: X Day (2013) Aibou shirîzu: X Day (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Kazuhisa Kawahara, Kei Tanaka, Mitsuhiro Oikawa Drama
62. Tooku de zutto soba ni iru (2013) Tooku de zutto soba ni iru (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kana Kurashina, Yûta Nakano, Kana Drama 70 mins.
63. Mayonaka no pan'yasan (2013 Mini-Series) Mayonaka no pan'yasan (2013 Mini-Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Hideaki Takizawa, Akito Kiriyama, Tao Tsuchiya Drama 48 mins.
64. Tatsujin tachi: Switch Interview (2013 TV Series) Tatsujin tachi: Switch Interview (2013 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Yô Yoshida, Seiji Rokkaku Talk-Show 59 mins.
65. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #11.15 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Kôji Ishizaka Drama 54 mins.
66. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #11.14 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Shinji Azuma With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Kôji Ishizaka Drama 54 mins.
67. Take Five (2013 Mini-Series) Take Five (2013 Mini-Series)
Episode: Episode #1.10 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Shingo Okamoto With: Toshiaki Karasawa, Yasuko Matsuyuki, Tôri Matsuzaka Drama 54 mins.
68. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #11.12 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kazuhiko Kondô With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Kôji Ishizaka Drama 54 mins.
69. Take Five (2013 Mini-Series) Take Five (2013 Mini-Series)
Episode: Episode #1.8 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Ryûtarô Kawashima With: Toshiaki Karasawa, Yasuko Matsuyuki, Tôri Matsuzaka Drama 54 mins.
70. Tamori Club (1982 TV Series) Tamori Club (1982 TV Series)
Episode: Craft Work (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Hajime Anzai, Kimiko Inui, Yasuko Mitsuura Reality-TV
71. Tamori Club (1982 TV Series) Tamori Club (1982 TV Series)
Episode: Shibuya Station 2 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Hajime Anzai, Aika Hirota, Keisuke Horibe Reality-TV
72. Take Five (2013 Mini-Series) Take Five (2013 Mini-Series)
Episode: Episode #1.6 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Shingo Okamoto With: Toshiaki Karasawa, Yasuko Matsuyuki, Tôri Matsuzaka Drama 54 mins.
73. Take Five (2013 Mini-Series) Take Five (2013 Mini-Series)
Episode: Episode #1.3 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Akihiko Watase With: Toshiaki Karasawa, Yasuko Matsuyuki, Tôri Matsuzaka Drama 54 mins.
74. Tatsujin tachi: Switch Interview (2013 TV Series) Tatsujin tachi: Switch Interview (2013 TV Series)
Episode: Yûichirô Miura/Yûzô Kayama (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Yûzô Kayama, Yûichirô Miura, Seiji Rokkaku Talk-Show 59 mins.
75. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #11.13 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kazuhiko Kondô With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Kôji Ishizaka Drama 54 mins.
76. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.9 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
77. Take Five (2013 Mini-Series) Take Five (2013 Mini-Series)
Episode: Episode #1.2 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Shingo Okamoto With: Toshiaki Karasawa, Yasuko Matsuyuki, Tôri Matsuzaka Drama 54 mins.
78. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #11.17 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Kôji Ishizaka Drama 54 mins.
79. Take Five (2013 Mini-Series) Take Five (2013 Mini-Series)
Episode: Episode #1.4 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Ryûtarô Kawashima With: Toshiaki Karasawa, Yasuko Matsuyuki, Tôri Matsuzaka Drama 54 mins.
80. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #11.18 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Kôji Ishizaka Drama 54 mins.
81. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.6 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Toshiaki Kondô With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
82. Tamori Club (1982 TV Series) Tamori Club (1982 TV Series)
Episode: The Last Run of Odakyu Romance Car RSE (I) (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Hajime Anzai, Aika Hirota, Shigeru Kishida Reality-TV
83. Tamori Club (1982 TV Series) Tamori Club (1982 TV Series)
Episode: Shibuya Station (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Hajime Anzai, Aika Hirota, Keisuke Horibe Reality-TV
84. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.7 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Shinji Azuma With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
85. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.4 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Shinji Azuma With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
86. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.1 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 120 mins.
87. Take Five (2013 Mini-Series) Take Five (2013 Mini-Series)
Episode: Episode #1.9 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Akihiko Watase With: Toshiaki Karasawa, Yasuko Matsuyuki, Tôri Matsuzaka Drama 54 mins.
88. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #11.19 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Kôji Ishizaka Drama 54 mins.
89. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.5 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Toshiaki Kondô With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
90. Tamori Club (1982 TV Series) Tamori Club (1982 TV Series)
Episode: The Last Run of Odakyu Romance Car RSE (II) (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Hajime Anzai, Aika Hirota, Shigeru Kishida Reality-TV
91. Take Five (2013 Mini-Series) Take Five (2013 Mini-Series)
Episode: Episode #1.1 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Shingo Okamoto With: Toshiaki Karasawa, Yasuko Matsuyuki, Tôri Matsuzaka Drama 54 mins.
92. Take Five (2013 Mini-Series) Take Five (2013 Mini-Series)
Episode: Episode #1.5 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Akihiko Watase With: Toshiaki Karasawa, Yasuko Matsuyuki, Tôri Matsuzaka Drama 54 mins.
93. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.8 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hajime Hashimoto With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
94. Waratte iitomo! (1982 TV Series) Waratte iitomo! (1982 TV Series)
Episode: Seiji Rokkaku (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Tamori, Noon Boyz, Osamu Hayashi Comedy | Game-Show | Talk-Show 60 mins.
95. Tatsujin tachi: Switch Interview (2013 TV Series) Tatsujin tachi: Switch Interview (2013 TV Series)
Episode: Hayao Miyazaki/Kazutoshi Handô (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Yô Yoshida, Seiji Rokkaku, Kazutoshi Handô Talk-Show 59 mins.
96. Take Five (2013 Mini-Series) Take Five (2013 Mini-Series)
Episode: Episode #1.7 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Ryûtarô Kawashima With: Toshiaki Karasawa, Yasuko Matsuyuki, Tôri Matsuzaka Drama 54 mins.
97. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.2 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
98. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #11.16 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Toshiaki Kondô With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Kôji Ishizaka Drama 54 mins.
99. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #12.3 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Anju Suzuki Drama 54 mins.
100. Aibô (2000 TV Series) Aibô (2000 TV Series)
Episode: Episode #11.11 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Yutaka Mizutani, Hiroki Narimiya, Sei Matobu Drama 126 mins.
1-100 of 216 titles.