1-100 of 131 titles.

Sort by: MOVIEmeter | A-Z | User Rating | Num Votes | US Box Office | Runtime | Year▼ | US Release Date
1. Wasurenai to chikatta boku ga ita (2015) Wasurenai to chikatta boku ga ita (2015)
Dir: Kei Horie With: Nijirô Murakami, Akari Hayami, Chiharu Drama
2. Yonimo kimyô na monogatari: 2014 Haru no tokubetsu hen (2014 TV Movie) Yonimo kimyô na monogatari: 2014 Haru no tokubetsu hen (2014 TV Movie)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
Dir: Jun'ichi Ishikawa, Tsukuru Matsuki With: Tamori, Hidekazu Akai, Mickey Curtis Mystery 130 mins.
3. Carolling: Christmas No Kiseki (2014 Mini-Series) Carolling: Christmas No Kiseki (2014 Mini-Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Ryûta Inoue, Renpei Tsukamoto With: Takahiro Miura, Yûka, Fuku Suzuki Drama 29 mins.
4. Endless Affairs (2014 Mini-Series) Endless Affairs (2014 Mini-Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Ayato Matsuda With: Mickey Curtis, Tomoharu Hasegawa, Kisuke Iida Drama | Romance
5. Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series) Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.12 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kanata Hongô, Aoi Nakamura, Minami Sakurai Mystery 40 mins.
6. Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series) Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.4 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hisashi Ueda With: Toshirô Yanagiba, Ayame Gôriki, Shunsuke Kazama Comedy 54 mins.
7. Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series) Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.2 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masato Hijikata With: Toshirô Yanagiba, Ayame Gôriki, Shunsuke Kazama Comedy 54 mins.
8. Soko wo nanto ka (2012 Mini-Series) Soko wo nanto ka (2012 Mini-Series)
Episode: Episode #2.2 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Keiji Kataoka With: Yuika Motokariya, Ennosuke Ichikawa, Megumi Comedy 49 mins.
9. Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series) Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.2 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kanata Hongô, Aoi Nakamura, Minami Sakurai Mystery 40 mins.
10. Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series) Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.3 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kanata Hongô, Aoi Nakamura, Minami Sakurai Mystery 40 mins.
11. Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series) Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.7 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kanata Hongô, Aoi Nakamura, Minami Sakurai Mystery 40 mins.
12. Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series) Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.8 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kanata Hongô, Aoi Nakamura, Minami Sakurai Mystery 40 mins.
13. Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series) Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.7 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masato Hijikata With: Toshirô Yanagiba, Ayame Gôriki, Shunsuke Kazama Comedy 54 mins.
14. Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series) Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.6 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Daisuke Yamauchi With: Toshirô Yanagiba, Ayame Gôriki, Shunsuke Kazama Comedy 54 mins.
15. Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series) Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.1 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kanata Hongô, Aoi Nakamura, Minami Sakurai Mystery 40 mins.
16. Isharyô Bengoshi: Anata no Namida, Okane ni Kaemashô (2014 Mini-Series) Isharyô Bengoshi: Anata no Namida, Okane ni Kaemashô (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.6 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Toshiki Shimazaki With: Naoki Tanaka, Akiko Yada, Naomi Watanabe Comedy 55 mins.
17. Paper Moon (2014 Mini-Series) Paper Moon (2014 Mini-Series)
Episode: Mitasareta kawaki (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Rintaro Mayuzumi With: Tomoyo Harada, Ken Mitsuishi, Mickey Curtis Drama 48 mins.
18. Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series) Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.9 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kanata Hongô, Aoi Nakamura, Minami Sakurai Mystery 40 mins.
19. Paper Moon (2014 Mini-Series) Paper Moon (2014 Mini-Series)
Episode: Kiyorakana tsumi (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Rintaro Mayuzumi With: Tomoyo Harada, Ken Mitsuishi, Mickey Curtis Drama 48 mins.
20. Paper Moon (2014 Mini-Series) Paper Moon (2014 Mini-Series)
Episode: Namae no nai kane (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Rintaro Mayuzumi With: Tomoyo Harada, Ken Mitsuishi, Mickey Curtis Drama 48 mins.
21. Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series) Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.5 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kanata Hongô, Aoi Nakamura, Minami Sakurai Mystery 40 mins.
22. Carolling: Christmas No Kiseki (2014 Mini-Series) Carolling: Christmas No Kiseki (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.1 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Renpei Tsukamoto With: Takahiro Miura, Yûka, Fuku Suzuki Drama 30 mins.
23. Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series) Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.9 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masato Hijikata With: Toshirô Yanagiba, Ayame Gôriki, Shunsuke Kazama Comedy 54 mins.
24. Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series) Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.1 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masato Hijikata With: Toshirô Yanagiba, Ayame Gôriki, Shunsuke Kazama Comedy 54 mins.
25. Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series) Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.11 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kanata Hongô, Aoi Nakamura, Minami Sakurai Mystery 40 mins.
26. Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series) Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.8 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hisashi Ueda With: Toshirô Yanagiba, Ayame Gôriki, Shunsuke Kazama Comedy 54 mins.
27. Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series) Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.10 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kanata Hongô, Aoi Nakamura, Minami Sakurai Mystery 40 mins.
28. Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series) Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.6 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kanata Hongô, Aoi Nakamura, Minami Sakurai Mystery 40 mins.
29. Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series) Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.3 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hisashi Ueda With: Toshirô Yanagiba, Ayame Gôriki, Shunsuke Kazama Comedy 54 mins.
30. Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series) Nazo no tenkôsei (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.4 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masahiko Nagasawa With: Kanata Hongô, Aoi Nakamura, Minami Sakurai Mystery 40 mins.
31. Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series) Asunaro San San Nana Byôshi (2014 Mini-Series)
Episode: Episode #1.5 (2014)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masato Hijikata With: Toshirô Yanagiba, Ayame Gôriki, Shunsuke Kazama Comedy 54 mins.
32. Goddotan: Kisu gaman senshuken the Movie (2013) Goddotan: Kisu gaman senshuken the Movie (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.0/10 X  
Dir: Nobuyuki Sakuma With: Tsukasa Aoi, Bakarizumu, Mickey Curtis Comedy 112 mins.
33. Sayonara, Dobyusshî (2013) Sayonara, Dobyusshî (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.9/10 X  
Dir: Gô Rijû With: Akiko Aitsuki, Mickey Curtis, Ai Hashimoto Drama
34. Keiji 110 kiro (2013 TV Series) Keiji 110 kiro (2013 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Hidehiko Ishizuka, Shunsuke Nakamura, Mari Hoshino Comedy 54 mins.
35. Sazae-san: Anime & Drama de 2 jikan han special (2013 TV Movie) Sazae-san: Anime & Drama de 2 jikan han special (2013 TV Movie)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Masaki Nishiura With: Arisa Mizuki, Michitaka Tsutsui, Tsurutarô Kataoka Family
36. Troubler Is My Business (2013 TV Movie) Troubler Is My Business (2013 TV Movie)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Tsuyoshi Yamamoto With: Akira Terao, Eriko Satô, Kento Nagayama Drama 90 mins.
37. Keiji 110 kiro (2013 TV Series) Keiji 110 kiro (2013 TV Series)
Episode: Episode #1.6 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Naosuke Kurosawa With: Hidehiko Ishizuka, Shunsuke Nakamura, Mari Hoshino Comedy 54 mins.
38. Apoyan ~ Hashiru Kokusai Kûkô (2013 Mini-Series) Apoyan ~ Hashiru Kokusai Kûkô (2013 Mini-Series)
Episode: Episode #1.5 (2013)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kôji Shintoku With: Atsushi Itô, Shihori Kanjiya, Toshirô Yanagiba Drama 54 mins.
39. Robo Jî (2012) Robo Jî (2012)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
Three employees of the Kimura Electrical Company are due to present a new robot to an important robot exhibition in the coming days... Dir: Shinobu Yaguchi With: Yuriko Yoshitaka, Naoto Takenaka, Mickey Curtis Comedy | Drama 111 mins.
40. The Centenarian Clock (2012) The Centenarian Clock (2012)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Shûsuke Kaneko With: Kumi Mizuno, Kai Shishido, Yukijirô Hotaru Drama 105 mins.
41. Kaeru no ôjosama (2012 TV Series) Kaeru no ôjosama (2012 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.6/10 X  
With: Yûki Amami, Yuriko Ishida, Yûko Ôshima Comedy 54 mins.
42. Eigyô 100 man kai (2012) Eigyô 100 man kai (2012)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Kôichi Hamatani With: Mickey Curtis, Shûsuke Fukutoku, Junpei Gotô Comedy 68 mins.
43. Kaeru no ôjosama (2012 TV Series) Kaeru no ôjosama (2012 TV Series)
Episode: Episode #1.11 (2012)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Ryô Tanaka With: Yûki Amami, Yuriko Ishida, Yûko Ôshima Comedy 54 mins.
44. Kaeru no ôjosama (2012 TV Series) Kaeru no ôjosama (2012 TV Series)
Episode: Episode #1.5 (2012)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Michio Mitsuno With: Yûki Amami, Yuriko Ishida, Yûko Ôshima Comedy 54 mins.
45. Deadball (2011) Deadball (2011)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 X  
Baseball prodigy Jubeh Yakyu (Tak Sakaguchi) is the most feared and dangerous juvenile delinquent in all of Japan... Dir: Yudai Yamaguchi With: Kai Atô, Bobby, Mickey Curtis Comedy | Horror | Sport 99 mins.
46. In a Lonely Planet (2011) In a Lonely Planet (2011)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7/10 X  
Dir: Takefumi Tsutsui With: Yui Asano, Gô Ayano, Mickey Curtis Romance 94 mins.
47. Soil (2010 TV Series) Soil (2010 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
Dir: Takashi Shimizu, Yudai Yamaguchi With: Ryusuke Ito, Mari Hoshino, Ryôsei Tayama Drama 35 mins.
48. Pandora's Box (2009) Pandora's Box (2009)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
Dir: Masanori Tominaga With: Shôta Sometani, Mieko Kawakami, Riisa Naka Drama 94 mins.
49. Masakiku araba (2009) Masakiku araba (2009)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
Dir: Kite Okachimachi With: Machiko Ono, Masashi Kubota, Shirô Sano Drama | Romance 91 mins.
50. Ninkyô herupâ (2009 TV Series) Ninkyô herupâ (2009 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
With: Tsuyoshi Kusanagi, Meisa Kuroki, Ken Matsudaira Drama
51. Ninkyô herupâ (2009 TV Series) Ninkyô herupâ (2009 TV Series)
Episode: Episode #1.6 (2009)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hiroki Hayama, Jun'ichi Ishikawa With: Tsuyoshi Kusanagi, Meisa Kuroki, Ken Matsudaira Drama
52. Bokura no jidai (2007 TV Series) Bokura no jidai (2007 TV Series)
Episode: Keijirô Yamashita, Mickey Curtis and Masaaki Hirao (2009)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
With: Mickey Curtis, Masaaki Hirao, Satomi Kobayashi Talk-Show 30 mins.
53. Reigo, the Deep-Sea Monster vs. the Battleship Yamato (2008) Reigo, the Deep-Sea Monster vs. the Battleship Yamato (2008)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.2/10 X  
Dir: Shinpei Hayashiya With: Yukijirô Hotaru, Miyu Oriyama, Mao Urata 81 mins.
54. Cafe Isobe (2008) Cafe Isobe (2008)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.8/10 X  
Sakiko is a typical teenager in many ways. She hates her divorced father, who chases after every skirt he sees... Dir: Keisuke Yoshida With: Hiroyuki Miyasako, Riisa Naka, Kumiko Asô Comedy | Drama 113 mins.
55. Kêtai sôsakan 7 (2008 TV Series) Kêtai sôsakan 7 (2008 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  
Dir: Manabu Asô With: Reiko Igarashi, Masataka Kubota, Yûko Itô Drama
56. Rokku tanjô (2008) Rokku tanjô (2008)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Akihiro Murakane With: Haruo Chikada, Mickey Curtis, Toyo Nakamura
57. Kêtai sôsakan 7 (2008 TV Series) Kêtai sôsakan 7 (2008 TV Series)
Episode: Episode #1.17 (2008)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Norio Tsuruta With: Masataka Kubota, Mickey Curtis, Shion Machida Drama
58. Bokura no jidai (2007 TV Series) Bokura no jidai (2007 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.6/10 X  
With: Satomi Kobayashi, Shun Oguri, Sawako Agawa Talk-Show 30 mins.
59. H.P. Lovecraft's Dunwich Horror and Other Stories (2007) H.P. Lovecraft's Dunwich Horror and Other Stories (2007)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.3/10 X  
Dir: Ryo Shinagawa With: Mickey Curtis, Tasuku Emoto, Endou Ken'ichi Animation | Horror
60. Tengu gaiden (2007 Short Film) Tengu gaiden (2007 Short Film)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
In the near future, a young girl, Irisa, wanders into the ruins of and old temple where she meets a strange Old Monk... Dir: Hidetoshi Oneda With: Chiaki Kuriyama, Mickey Curtis, Jai West Fantasy 25 mins.
61. Akihabara@Deep (2006 TV Series) Akihabara@Deep (2006 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
Dir: Hitoshi Ohne With: Shunsuke Kazama, Tôma Ikuta, Gen Hoshino Drama 54 mins.
62. 13 no tsuki (2006) 13 no tsuki (2006)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
Dir: Hiroyuki Ikeuchi With: Takashi Kashiwabara, Nene Ohtsuka, Yuki Asaka Drama | Romance 104 mins.
63. Princess in an Iron Helmet (2006) Princess in an Iron Helmet (2006)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.4/10 X  
Tamako lives with her Mom who runs a beauty shop and a young brother, a high school student. When she was very young... Dir: Kaze Shindô With: Mickey Curtis, Kami Hiraiwa, Reona Hirota Comedy 103 mins.
64. Custom Made 10.30 (2005) Custom Made 10.30 (2005)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
Dir: Hajime Ishimine With: Kaela Kimura, Erika Nishikado, Ayaka Maeda Comedy | Drama | Music
65. Satoru: Fourteen (2005) Satoru: Fourteen (2005)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.3/10 X  
Dir: Susumu Fukuhara With: Ryo Tanaka, Rikiya Kurokawa, Takao Ayatsuki Drama 85 mins.
66. Izo (2004) Izo (2004)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.2/10 X  
An executed samurai takes an existential journey throughout time, space and eternity in search of bloody vengeance. Dir: Takashi Miike With: Kazuya Nakayama, Kaori Momoi, Ryûhei Matsuda Action | Drama | Fantasy | Horror | Sci-Fi | Thriller | War 128 mins.
67. Overdrive (2004) Overdrive (2004)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.2/10 X  
Dir: Takefumi Tsutsui With: Lisa Ai, Sayuri An, Mickey Curtis Comedy 127 mins.
68. Kindan no jikenbo: Sutôkâ o ai shita onna (2004) Kindan no jikenbo: Sutôkâ o ai shita onna (2004)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hisaaki Nagaoka With: Misaki Mori, Kanji Tsuda, Yôko Hoshi Drama 110 mins.
69. Musume Dojoji - jyaen no koi (2004) Musume Dojoji - jyaen no koi (2004)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.6/10 X  
Dir: Yukiko Takayama With: Fukusuke Nakamura, Riho Makise, Takamasa Suga Drama | Romance 110 mins.
70. Puchibijin to okane (2004 TV Series) Puchibijin to okane (2004 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Hideyuki Katsuki With: Maho Toyota, Miho Yabe, Mickey Curtis Comedy 86 mins.
71. Kikoku (2003 Video) Kikoku (2003 Video)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
Two brothers in a very small branch of the Japanese crime syndicate must make a hard choice when their loyalties are stretched in too many directions. Dir: Takashi Miike With: Riki Takeuchi, Yûta Sone, Mickey Curtis Action | Crime 100 mins.
72. Pretty Woman (2003) Pretty Woman (2003)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.0/10 X  
Dir: Takayoshi Watanabe With: Keiko Awaji, Akiko Kazami, Terue Shôji Comedy | Drama 111 mins.
73. Shôwa kayô daizenshû (2003) Shôwa kayô daizenshû (2003)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
One of a gang of karaoke loving middle aged women is murdered by a young man. Her friends track him down and kill him. His friends track them down and kill the killer ..... and it escalates! Dir: Tetsuo Shinohara With: Ryûhei Matsuda, Kayoko Kishimoto, Hiroyuki Ikeuchi Drama | Horror 112 mins.
74. Hâto obu za shî (2003) Hâto obu za shî (2003)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Yoshinari Nishikôri With: Nanae Asakawa, Mickey Curtis, Masaya Kikawada Drama
75. Aiki (2002) Aiki (2002)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
A wheelchair-bound drop-out becomes a martial arts pupil. Dir: Daisuke Tengan With: Haruhiko Katô, Rie Tomosaka, Chiaki Hara Drama 119 mins.
76. A Laughing Frog (2002) A Laughing Frog (2002)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.1/10 X  
Dir: Hideyuki Hirayama With: Kyôzô Nagatsuka, Nene Ohtsuka, Mickey Curtis 96 mins.
77. Film Genre (2002 TV Series) Film Genre (2002 TV Series)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
Dir: Jason Wright With: Peter Firth, Donald Richie, Peter Bogdanovich Documentary 60 mins.
78. Venus (2002) Venus (2002)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1/10 X  
Dir: Seung-Soo Lee With: Mickey Curtis, Rang Ha, Ann Kok Action 110 mins.
79. Film Genre (2002 TV Series) Film Genre (2002 TV Series)
Episode: World War Two (2002)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Jason Wright With: Peter Firth, Russell Barber, Sergei Nocholievich Bonarenko Documentary 60 mins.
80. Warm Water Under a Red Bridge (2001) Warm Water Under a Red Bridge (2001)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.9/10 X  
A down-and-out businessman travels to a seaside town, where he meets a woman with unusual sexual powers. Dir: Shôhei Imamura With: Kôji Yakusho, Misa Shimizu, Mitsuko Baishô Comedy | Drama | Fantasy | Romance 119 mins.
81. Cowboy Bebop: The Movie (2001) Cowboy Bebop: The Movie (2001)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.9/10 X  
A terrorist explosion releases a deadly virus on the masses, and it's up the bounty-hunting Bebop crew to catch the cold-blooded culprit. Dir: Shinichirô Watanabe With: Beau Billingslea, Melissa Fahn, Nicholas Guest Animation | Action | Crime | Drama | Sci-Fi | Thriller 115 mins.
82. Agitator (2001) Agitator (2001)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.0/10 X  
A fearless Yakuza captain's loyalty is tested as two ambitious underbosses attempt a takeover of both his clan and a rival Yakuza gang. Dir: Takashi Miike With: Taisaku Akino, Mickey Curtis, Yoshiyuki Daichi Crime | Drama 150 mins.
83. Lily Festival (2001) Lily Festival (2001)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
Delightful romantic complications are stirred up with the arrival of a 75-year-old Casanova, Mr. Miyoshi... Dir: Sachi Hamano With: Kazuko Yoshiyuki, Mickey Curtis, Utae Shoji Drama | Romance | Comedy 100 mins.
84. Will Be There for You (2000) Will Be There for You (2000)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Yoshinari Nishikôri With: Miho Kanno, Ayako Sugiyama, Yûko Miyamura 118 mins.
85. Ano natsu no hi (1999) Ano natsu no hi (1999)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 X  
Yuta, an absent-minded 5th-grader, is sent to spend the summer with his grandfather, whom Yuta's parents... Dir: Nobuhiko Ôbayashi With: Takuro Atsuki, Keiju Kobayashi, Kin Sugai 123 mins.
86. Yodogawa Nagaharu monogatari - Kôbe-hen: Sainara (1999 TV Movie) Yodogawa Nagaharu monogatari - Kôbe-hen: Sainara (1999 TV Movie)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Nobuhiko Ôbayashi With: Kumiko Akiyoshi, Takuro Atsuki, Yosuke Katsuno Drama 106 mins.
87. Blues Harp (1998) Blues Harp (1998)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
Ambitious yakuza Kenji befriends harmonica-playing bartender Chuji, who moonlights as a part-time drug-dealer for the opposing gang... Dir: Takashi Miike With: Hiroyuki Ikeuchi, Seiichi Tanabe, Saori Sekino Crime | Drama | Music | Romance 107 mins.
88. Ohaka ga nai! (1998) Ohaka ga nai! (1998)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Takahito Hara With: Shima Iwashita, Yumi Adachi, Yoshihiko Hakamada Comedy 109 mins.
89. Hana no oedo no Tsuribaka Nisshi (1998) Hana no oedo no Tsuribaka Nisshi (1998)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.4/10 X  
Dir: Tomio Kuriyama With: Toshiyuki Nishida, Rentarô Mikuni, Hitomi Kuroki Comedy | Drama 118 mins.
90. Manuke sensei (1998 TV Movie) Manuke sensei (1998 TV Movie)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Tadashi Naitô With: Tomokazu Miura, Takuro Atsuki, Mickey Curtis Drama | Fantasy 74 mins.
91. Bounce Ko Gals (1997) Bounce Ko Gals (1997)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.3/10 X  
The film follows three modern Japanese schoolgirls in Tokyo as they flirt with lecherous old men and dodge the yakuza in the lucrative and sometimes dangerous practice of "enjo kosai" or "date clubs". Dir: Masato Harada With: Hitomi Satô, Yasue Satô, Yukiko Okamoto Drama 110 mins.
92. Wild Life (1997) Wild Life (1997)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 X  
An ex-boxer working for a game parlor owner gets caught up in a complex blackmail operation he doesn't understand... Dir: Shinji Aoyama With: Mickey Curtis, Akiko Izumi, Jun Kunimura Comedy | Thriller 102 mins.
93. Tôkyô Dragon (1997) Tôkyô Dragon (1997)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Keiji Kataoka With: Kippei Shîna, Emiri Nakayama, Misa Shimizu 110 mins.
94. Swallowtail Butterfly (1996) Swallowtail Butterfly (1996)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
After a young girl's mother dies, she is cared for by Glico, a brassy hooker, who gives the girl the name "Ageha" (Butterfly)... Dir: Shunji Iwai With: Hiroshi Mikami, Chara, Ayumi Itô Crime | Drama 148 mins.
95. Fudoh: The New Generation (1996) Fudoh: The New Generation (1996)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.2/10 X  
In order to settle a business dispute, a mob leader murders one of his own teenage sons. The surviving son vows to avenge his brother's death, and organizes his own gang of teenage killers to destroy his father's organization. Dir: Takashi Miike With: Shôsuke Tanihara, Miho Nomoto, Tamaki Kenmochi Action | Comedy | Crime | Drama 98 mins.
96. Kamikaze Taxi (1995) Kamikaze Taxi (1995)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.7/10 X  
A young foot soldier in the yakuza seeks revenge when his prostitute girlfriend dies after a session... Dir: Masato Harada With: Kôji Yakusho, Kazuya Takahashi, Mickey Curtis Action 169 mins.
97. See You at the Campground (1995) See You at the Campground (1995)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Seiji Izumi With: Kumiko Goto, Eugene Nomura, Anna Nakagawa Romance 104 mins.
98. Maju toshi 9-1 (1995) Maju toshi 9-1 (1995)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Shinsuke Inoue With: Mickey Curtis, Ayane Miura, Kumi Shiraishi
99. Nain-wan: Kunoichi yôjuu densetsu (1995 Video) Nain-wan: Kunoichi yôjuu densetsu (1995 Video)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Shinsuke Inoue With: Mickey Curtis, Eri Hida, Ayane Miura 78 mins.
100. Pro Golfer Oribê Kinjirô 2 (1994) Pro Golfer Oribê Kinjirô 2 (1994)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  
Dir: Tetsuya Takeda With: Tetsuya Takeda, Naomi Zaizen, Hiroshi Abe Comedy 101 mins.
1-100 of 131 titles.