Name Matching "Zhang Yimou" (Sorted by Popularity Ascending)


1 names.


1. Yimou Zhang

Director | Shi mian mai fu

Yimou Zhang was born on November 14, 1951 in Xi'an, Shaanxi, China. He is a director and actor, known for House of Flying Daggers (2004), Ying xiong (2002) and Man cheng jin dai huang jin jia (2006).


1 names.