Name Matching "Yo Kimiko" (Sorted by Popularity Ascending)


1 names.


1. Kimiko Yo

Actress | Okuribito

Kimiko Yo was born on May 12, 1956 in Yokohama, Japan. She is an actress, known for Departures (2008), Dia dokutâ (2009) and Gakko III (1998).


1 names.