Name Matching "Hua Shan" (Sorted by Popularity Ascending)


3 names.


1. Shan Hua

Director | Wu long tian shi zhao ji gui

Shan Hua was born in 1942 in Shanghai, China. He is a director and cinematographer, known for Wu long tian shi zhao ji gui (1981), Da ming xiao zi (1979) and Infra-Man (1975).

2. Wu Hua Shan

Actor | Jie Jin

Wu Hua Shan is an actor and editor, known for Jie Jin (2014) and Fu Tou Bang Quan Qi (2013).


3 names.