Photo Gallery

4 photos
Konstantin Balakirev, Maksim Matveyev, and Igor Voynarovskiy in Stilyagi (2008)Igor Voynarovskiy in Dancing with the Stars (2006)Igor Voynarovskiy in Dancing with the Stars (2006)Igor Voynarovskiy in Dancing with the Stars (2006)
4 photos

Biography

Igor Voynarovskiy is an actor, known for Stilyagi (2008), Dukhless (2012) and Tiski (2007). See full bio »
Biography | Trailers & Videos