Dandan Song on IMDb: Movies, TV, Celebs, and more... Poster

Photo Gallery

22 photos
Dandan Song and Lixin Yang in Wo ai wo jia (1993)Mingqi Li, Dandan Song, and Lixin Yang in Wo ai wo jia (1993)Xuejian Li and Dandan Song in Wo ai wo jia (1993)Tian Liang, Dandan Song, Lixin Yang, Ling Guan, and Xingyu Wen in Wo ai wo jia (1993)Dandan Song and Xingyu Wen in Wo ai wo jia (1993)Dandan Song and Ying Han in Wo ai wo jia (1993)Dandan Song, Lixin Yang, Yongqiang Zhang, Xingyu Wen, and Zhongxiang Zhao in Wo ai wo jia (1993)Dandan Song and Shan Jiang in Wo ai wo jia (1993)Tian Liang, Dandan Song, Lixin Yang, Chang Shen, Ling Guan, Xingyu Wen, and Mingming Zhao in Wo ai wo jia (1993)Dandan Song, Ming Cai, and Lixin Yang in Wo ai wo jia (1993)Dandan Song and Ying Han in Wo ai wo jia (1993)You Ge, Tian Liang, Dandan Song, Lixin Yang, Chang Shen, Ling Guan, Xingyu Wen, and Mingming Zhao in Wo ai wo jia (1993)Pei Liu, Dandan Song, and Xingyu Wen in Wo ai wo jia (1993)Dandan Song, Lixin Yang, Ling Guan, and Xingyu Wen in Wo ai wo jia (1993)Gaowa Siqin and Dandan Song in Yue ya er (1986)Da Ying, Dandan Song, and Xingyu Wen in Wo ai wo jia (1993)Da Ying, Dandan Song, Lixin Yang, and Xingyu Wen in Wo ai wo jia (1993)Dandan Song, Yalin Gao, Bowen Dong, Lixin Xia, and Chongxiao Li in Ma Wen de zhan zheng (2008)Yuan Du, Xiaolu Li, Qinqin Li, Dandan Song, Ming Fan, Tu Ba, Lei Wang, Yujia Fu, and Jia Lei in We Love You, Mr. Jin (2012)Tian Liang, Dandan Song, Lixin Yang, Chang Shen, Ling Guan, Xingyu Wen, and Mingming Zhao in Wo ai wo jia (1993)Gaowa Siqin and Dandan Song in Yue ya er (1986)Dandan Song in Yue ya er (1986)
22 photos

Biography

Dandan Song was born on August 25, 1961 in Beijing, China. She is an actress, known for Wo ai wo jia (1993), House of Flying Daggers (2004) and Luo ye gui gen (2007). She has been married to Yuji Zhao since August 25, 1997. She was previously married to Da Ying. See full bio »
Biography | Trailers & Videos