Edit
Xiaoying Song Poster

Biography

Mini Bio (1)

Xiaoying Song was born in Changsun, Jilin, China. She is an actress, known for Zhu guang li de wei xiao (1991), Lan feng zheng (1993) and Shi liu hao bing fang (1983).

See also

Other Works | Publicity Listings | Official Sites | Contact Info

Contribute to This Page