Jinpachi Nezu Poster

Awards

Awards of the Japanese Academy

1988 Nominee
Award of the Japanese Academy
Best Supporting Actor
Yoshiwara enjô (1987)
Kono aino monogatari (1987)
1983 Nominee
Award of the Japanese Academy
Best Actor
Saraba itoshiki daichi (1982)
Kono ko no nanatsu no oiwai ni (1982)

Kinema Junpo Awards

1983 Winner
Kinema Junpo Award
Best Actor
Saraba itoshiki daichi (1982)

Contribute to This Page

Please see our guide to updating awards