Brigitte Lin Poster

Awards

Asia-Pacific Film Festival

1976 Won
Best Actress
Ba bai zhuang shi (1976)
Tied with Kumiko Akiyoshi for Banka (1976).

Golden Horse Film Festival

1990 Won
Golden Horse Award
Best Leading Actress
Gun gun hong chen (1990)
1982 Nominated
Golden Horse Award
Best Actress
Hui yan shi ying xiong (1982)
1980 Nominated
Golden Horse Award
Best Leading Actress
Bi xue huang hua (1980)

Hong Kong Film Awards

1993 Nominated
Hong Kong Film Award
Best Actress
Xiao ao jiang hu: dong fang bu bai (1992)
Best Actress
Jue dai shuang jiao (1992)
1986 Nominated
Hong Kong Film Award
Best Actress
Ging chaat goo si (1985)
1984 Nominated
Hong Kong Film Award
Best Actress
Shu Shan - Xin Shu shan jian ke (1983)

Iron Elephant Film Awards

2010 Nominated
Iron Elephant Award
Best Supporting Actress
Dung che sai duk (1994)

Contribute to This Page

Please see our guide to updating awards