Vangie Labalan Poster

Awards

Gawad Urian Awards

1999 Nominated
Gawad Urian Award
Best Supporting Actress (Pinakamahusay na Pangalawang Aktres)
Sana pag-ibig na (1998)

See also

Message Boards

Contribute to This Page

Please see our guide to updating awards