Edit

Awards

Gawad Urian Awards

1991 Nominated
Gawad Urian Award
Best Supporting Actress (Pinakamahusay na Pangalawang Aktres)
Kapag langit ang humatol (1990)

See also

Message Boards

Contribute to This Page