Awards

Gawad Urian Awards

1980 Nominated
Gawad Urian Award
Best Actor (Pinakamahusay na Pangunahing Aktor)
Ina ka ng anak mo (1979)

Metro Manila Film Festival

1979 Won
Festival Prize
Best Actor
Ina ka ng anak mo (1979)

Contribute to This Page

Please see our guide to updating awards