Awards

Asia-Pacific Film Festival

1976 Won
Best Actress
Banka (1976)
Tied with Brigitte Lin for _Ba bai zhuang shi (1977)_.

Awards of the Japanese Academy

1996 Nominated
Award of the Japanese Academy
Best Actress
Fukai kawa (1995)
1989 Nominated
Award of the Japanese Academy
Best Supporting Actress
Ijin-tachi to no natsu (1988)
Otoko wa tsurai yo: Torajiro monogatari (1987)
1988 Nominated
Award of the Japanese Academy
Best Supporting Actress
Yogisha (1987)
1983 Nominated
Award of the Japanese Academy
Best Supporting Actress
Saraba itoshiki daichi (1982)
Yûkai hôdô (1982)
Seiha (1982)
Kyôdan (1982)
1978 Nominated
Award of the Japanese Academy
Best Actress
Totsuzen arashi no youni (1977)
Sugata Sanshiro (1977)
Hakkodasan (1977)

Blue Ribbon Awards

1989 Won
Blue Ribbon Award
Best Supporting Actress
Ijin-tachi to no natsu (1988)
1988 Won
Blue Ribbon Award
Best Supporting Actress
Yogisha (1987)
1977 Won
Blue Ribbon Award
Best Actress
Ani imôto (1976)
Saraba natsuno hikariyo (1976)

Hochi Film Awards

1976 Won
Hochi Film Award
Best Actress
Ani imôto (1976)
Saraba natsuno hikariyo (1976)

Kinema Junpo Awards

1989 Won
Kinema Junpo Award
Best Supporting Actress
Ijin-tachi to no natsu (1988)

Mainichi Film Concours

1989 Won
Mainichi Film Concours
Best Supporting Actress
Ijin-tachi to no natsu (1988)
1977 Won
Mainichi Film Concours
Best Actress
Ani imôto (1976)

Nikkan Sports Film Awards

1988 Won
Nikkan Sports Film Award
Best Supporting Actress
Ijin-tachi to no natsu (1988)

Contribute to This Page

Please see our guide to updating awards