Pictures & Photos from The Garbage Picking Field Goal Kicking Philadelphia Phenomenon (TV Movie 1998) Poster

14 December 2000
The Garbage Picking Field Goal Kicking Philadelphia Phenomenon (1998)

Photo 2 of 2