Displaying 6 results for "Xu Jinglei"

Search category: All Names

Names

Jinglei Xu (Actress, The Warlords (2007))
Jing Lei (Producer, The Sound of Silence (2013))
Jinglei Wu (Actor, The Kid in the Closet (2013))
Jinglei Sun (II) (Editor, Sheng huo xiu (2002))
Jinglei Sun (I) (Writer, Kungfood (2014))
Jinglei Gao (Visual Effects, Transformers: Age of Extinction (2014))