Results for "Tetsu Watanabe"

Jump to: Names

Names

Tetsu Watanabe (I) (Actor, Fireworks (1997))
Tetsu Watanabe (II) (Camera Department, Eve no shinshitsu: Wafukuzuma wa tokojôzu (2002))
Masakatsu Watanabe (II) (Animation Department, Dallos (1983))
Masakatsu Watanabe (I) (Miscellaneous, Nightshade (2003))
Katsu Watanabe (Camera Department, Anime: Drawing a Revolution (2007))
Takamitsu Watanabe (II) (Art Department, Ninja Gaiden II (2008))
Tomomitsu Watanabe (Director, Otoha Kurumi: Kuruminaintîn (2004))
Takamitsu Watanabe (I) (Actor, Godzilla vs. Mechagodzilla (1974))
Chinatsu Watanabe (Make Up Department, A Day of Havoc (2014))
Yoshimitsu Watanabe (Actor, Oh! The Nomugi Pass (1979))