IMDb > Jusenkyo Guide (Character) > Filmography by Genre
No Photo Available
Quicklinks
Top Links
main detailsbiographyby votesphoto galleryquotes
Filmographies
by yearby typeby ratingsby votesby TV seriesby genreby keyword
Biographical
biography
Did You Know?
photo galleryquotes

Filmography by Genre for
Jusenkyo Guide (Character)
from "Ranma ½" (1989)

The content of this page was created by users. It has not been screened or verified by IMDb staff.

Genre index
1Action
1Animation
1Comedy
1Fantasy
1Romance
Genre: Action[top]
 1. "Ranma ½"
  ... aka "Ranma ½: The Digital Dojo" - USA (first season title)
      - Ore wa otokoda! Ranma chuugoku ni kaeru? (1989) TV episode
      - Ranma daisuki! Sayonara wa iwanaide!! (1989) TV episode
      - Shanpû no hangeki! Hissatsu shiatsuken wa mimo kokomo ubau (1989) TV episode
      - Gekiretsu shoujo Shanpû toujou! Watashi inochi azukemasu (1989) TV episode
      - Kotsuban uranai! Ranma wa nihonichi no oyomesan (1989) TV episode
       (4 more)
Genre: Animation[top]
 1. "Ranma ½"
  ... aka "Ranma ½: The Digital Dojo" - USA (first season title)
      - Ore wa otokoda! Ranma chuugoku ni kaeru? (1989) TV episode
      - Ranma daisuki! Sayonara wa iwanaide!! (1989) TV episode
      - Shanpû no hangeki! Hissatsu shiatsuken wa mimo kokomo ubau (1989) TV episode
      - Gekiretsu shoujo Shanpû toujou! Watashi inochi azukemasu (1989) TV episode
      - Kotsuban uranai! Ranma wa nihonichi no oyomesan (1989) TV episode
       (4 more)
Genre: Comedy[top]
 1. "Ranma ½"
  ... aka "Ranma ½: The Digital Dojo" - USA (first season title)
      - Ore wa otokoda! Ranma chuugoku ni kaeru? (1989) TV episode
      - Ranma daisuki! Sayonara wa iwanaide!! (1989) TV episode
      - Shanpû no hangeki! Hissatsu shiatsuken wa mimo kokomo ubau (1989) TV episode
      - Gekiretsu shoujo Shanpû toujou! Watashi inochi azukemasu (1989) TV episode
      - Kotsuban uranai! Ranma wa nihonichi no oyomesan (1989) TV episode
       (4 more)
Genre: Fantasy[top]
 1. "Ranma ½"
  ... aka "Ranma ½: The Digital Dojo" - USA (first season title)
      - Ore wa otokoda! Ranma chuugoku ni kaeru? (1989) TV episode
      - Ranma daisuki! Sayonara wa iwanaide!! (1989) TV episode
      - Shanpû no hangeki! Hissatsu shiatsuken wa mimo kokomo ubau (1989) TV episode
      - Gekiretsu shoujo Shanpû toujou! Watashi inochi azukemasu (1989) TV episode
      - Kotsuban uranai! Ranma wa nihonichi no oyomesan (1989) TV episode
       (4 more)
Genre: Romance[top]
 1. "Ranma ½"
  ... aka "Ranma ½: The Digital Dojo" - USA (first season title)
      - Ore wa otokoda! Ranma chuugoku ni kaeru? (1989) TV episode
      - Ranma daisuki! Sayonara wa iwanaide!! (1989) TV episode
      - Shanpû no hangeki! Hissatsu shiatsuken wa mimo kokomo ubau (1989) TV episode
      - Gekiretsu shoujo Shanpû toujou! Watashi inochi azukemasu (1989) TV episode
      - Kotsuban uranai! Ranma wa nihonichi no oyomesan (1989) TV episode
       (4 more)