IMDb > Nobuhiko Akizuki (Character) > Filmography by TV series
No Photo Available
Quicklinks
Top Links
main detailsbiographyby votesphoto galleryquotes
Filmographies
by yearby typeby ratingsby votesby TV seriesby genreby keyword
Biographical
biography
Did You Know?
photo galleryquotes

Filmography by TV series for
Nobuhiko Akizuki (Character)
from "Kamen Rider Black" (1987)

The content of this page was created by users. It has not been screened or verified by IMDb staff.
"Kamen Rider Black RX" (2 episodes)
... aka "Kamen Raidâ Burakku Aru Ekkusu" - Japan (original title)
 1. Shado Mun! (2 April 1989)  
 2. A Shining Tomorrow (24 August 1989)  
"Kamen Rider Black" (14 episodes)
... aka "Kamen Raidâ Burakku" - Japan (original title)
 1. Black! Transformation (3 October 1987)  
 2. Monster Party (11 October 1987)  
 3. Akuma no Jikkenshitsu (27 October 1987)  
 4. Meiro o Hashiru Kotaro (1 November 1987)  
 5. Fukugen Suru Seitai Meka (15 November 1987)  
 6. Cho Mashin Densetsu Tanjo (20 December 1987)  
 7. Mama wa Kaijin Yoikugakari (27 December 1987)  
 8. Maguro ga Kieta Hi (10 January 1988)  
 9. Raida no Hakaba (21 February 1988)  
 10. Joshidaisei no Akumu (20 March 1988)  
 11. Jigoku e Saso Koganemushi (24 April 1988)  
 12. Yume Shojo Yuki (22 May 1988)  
 13. Karate Meijin no Himitsu (17 July 1988)  
 14. Yôka Bishumu no Shi (21 August 1988)