IMDb > Hsu Wen Ku (Character) > Filmography by Genre

Filmography by Genre for
Hsu Wen Ku (Character)
from Qiao tai shou ran dian yuan yang pu (1964)

The content of this page was created by users. It has not been screened or verified by IMDb staff.

Genre index
1Comedy
1Musical
Genre: Comedy[top]
  1. Qiao tai shou ran dian yuan yang pu (1964)
    ... aka "Comedy of Mismatches" - Hong Kong (English title)
Genre: Musical[top]
  1. Qiao tai shou ran dian yuan yang pu (1964)
    ... aka "Comedy of Mismatches" - Hong Kong (English title)