IMDb > Justin Law (Character) > Filmography by Genre
No Photo Available
Quicklinks
Top Links
main detailsbiographyby votesphoto galleryquotes
Filmographies
by yearby typeby ratingsby votesby TV seriesby genreby keyword
Biographical
biography
Did You Know?
photo galleryquotes

Filmography by Genre for
Justin Law (Character)
from "Soul Eater" (2008)

The content of this page was created by users. It has not been screened or verified by IMDb staff.

Genre index
1Action
1Adventure
1Animation
1Comedy
1Horror
Genre: Action[top]
 1. "Soul Eater"
  ... aka "Sôru îtâ" - Japan (original title)
  ... aka "Soul Eater Late Show" - Japan (English title)
      - Ashura Kakusei. Sekai no iki tsuku hate he? (2009) TV episode
      - Kiseki no Chabudaigaeshi. Bokura no desu shitii robo? (2009) TV episode
      - Yowamushi Kurona no Ketsui. Itsumo soba ni ite kureta kimi ni?- (2009) TV episode
      - Saigo no madôgu. Buki nashi kiddo no Misshon Inposshiburu? (2009) TV episode
      - Shingeki! Baba Yagaa no shiro. Nanka moyamoya suru? (2009) TV episode
       (5 more)
Genre: Adventure[top]
 1. "Soul Eater"
  ... aka "Sôru îtâ" - Japan (original title)
  ... aka "Soul Eater Late Show" - Japan (English title)
      - Ashura Kakusei. Sekai no iki tsuku hate he? (2009) TV episode
      - Kiseki no Chabudaigaeshi. Bokura no desu shitii robo? (2009) TV episode
      - Yowamushi Kurona no Ketsui. Itsumo soba ni ite kureta kimi ni?- (2009) TV episode
      - Saigo no madôgu. Buki nashi kiddo no Misshon Inposshiburu? (2009) TV episode
      - Shingeki! Baba Yagaa no shiro. Nanka moyamoya suru? (2009) TV episode
       (5 more)
Genre: Animation[top]
 1. "Soul Eater"
  ... aka "Sôru îtâ" - Japan (original title)
  ... aka "Soul Eater Late Show" - Japan (English title)
      - Ashura Kakusei. Sekai no iki tsuku hate he? (2009) TV episode
      - Kiseki no Chabudaigaeshi. Bokura no desu shitii robo? (2009) TV episode
      - Yowamushi Kurona no Ketsui. Itsumo soba ni ite kureta kimi ni?- (2009) TV episode
      - Saigo no madôgu. Buki nashi kiddo no Misshon Inposshiburu? (2009) TV episode
      - Shingeki! Baba Yagaa no shiro. Nanka moyamoya suru? (2009) TV episode
       (5 more)
Genre: Comedy[top]
 1. "Soul Eater"
  ... aka "Sôru îtâ" - Japan (original title)
  ... aka "Soul Eater Late Show" - Japan (English title)
      - Ashura Kakusei. Sekai no iki tsuku hate he? (2009) TV episode
      - Kiseki no Chabudaigaeshi. Bokura no desu shitii robo? (2009) TV episode
      - Yowamushi Kurona no Ketsui. Itsumo soba ni ite kureta kimi ni?- (2009) TV episode
      - Saigo no madôgu. Buki nashi kiddo no Misshon Inposshiburu? (2009) TV episode
      - Shingeki! Baba Yagaa no shiro. Nanka moyamoya suru? (2009) TV episode
       (5 more)
Genre: Horror[top]
 1. "Soul Eater"
  ... aka "Sôru îtâ" - Japan (original title)
  ... aka "Soul Eater Late Show" - Japan (English title)
      - Ashura Kakusei. Sekai no iki tsuku hate he? (2009) TV episode
      - Kiseki no Chabudaigaeshi. Bokura no desu shitii robo? (2009) TV episode
      - Yowamushi Kurona no Ketsui. Itsumo soba ni ite kureta kimi ni?- (2009) TV episode
      - Saigo no madôgu. Buki nashi kiddo no Misshon Inposshiburu? (2009) TV episode
      - Shingeki! Baba Yagaa no shiro. Nanka moyamoya suru? (2009) TV episode
       (5 more)