3 February 2015

5 February 2015

6 February 2015

 • Paper Planes (2014) (Berlin International Film Festival) (Generation)
 • Eadweard (2015) (Berlin International Film Festival)
 • Prins (2015) (Berlin International Film Festival)
 • Härte (2015) (Berlin International Film Festival)
 • Die Geschlechtskriegerinnen (2014) (Berlin Independent Film Festival)
 • Jealousy (1925) (Berlin International Film Festival) (restored version)

7 February 2015

 • Dorsvloer vol confetti (2014) (Berlin International Film Festival) (Generation)
 • K (2015) (Internationale Filmfestspiele Berlin)
 • Butterfly (2015) (Berlin International Film Festival)
 • Victoria (2015) (Berlin International Film Festival)
 • Der Bunker (2015) (Berlin International Film Festival)

8 February 2015

9 February 2015

10 February 2015

 • Corbo (2014) (Berlin International Film Festival) (Generation)

11 February 2015

12 February 2015

15 February 2015

 • Fight Me (2015 Documentary) (Berlin Festival)

17 February 2015

 • Julia (2014) (Blu-ray & DVD premiere)

19 February 2015

26 February 2015

27 February 2015


1 March 2015

5 March 2015

8 March 2015

10 March 2015

12 March 2015

16 March 2015

18 March 2015

19 March 2015

20 March 2015

24 March 2015

26 March 2015

27 March 2015


2 April 2015

3 April 2015

7 April 2015

9 April 2015

14 April 2015

16 April 2015

23 April 2015

24 April 2015

30 April 2015


7 May 2015

14 May 2015

21 May 2015

26 May 2015

28 May 2015


1 June 2015

 • Ada (2015) (TV premiere)

4 June 2015

5 June 2015

6 June 2015

11 June 2015

18 June 2015

25 June 2015


2 July 2015

9 July 2015

16 July 2015

23 July 2015

30 July 2015


6 August 2015

13 August 2015

20 August 2015

27 August 2015


3 September 2015

10 September 2015

17 September 2015

24 September 2015

30 September 2015


1 October 2015

8 October 2015

15 October 2015

22 October 2015

29 October 2015

31 October 2015

 • Goblin 2 (2015) (Baden-Württemberg) (premiere)

5 November 2015

12 November 2015

14 November 2015

15 November 2015

17 November 2015

19 November 2015

20 November 2015

26 November 2015


1 December 2015

3 December 2015

8 December 2015

10 December 2015

17 December 2015

22 December 2015

24 December 2015


7 January 2016

8 January 2016

14 January 2016

20 January 2016

21 January 2016

28 January 2016


4 February 2016

11 February 2016

18 February 2016

25 February 2016


3 March 2016

10 March 2016

17 March 2016

24 March 2016

26 March 2016


21 April 2016


5 May 2016

12 May 2016

19 May 2016

26 May 2016


1 June 2016

16 June 2016

23 June 2016

30 June 2016


7 July 2016

14 July 2016

21 July 2016

27 July 2016

28 July 2016


4 August 2016

11 August 2016

18 August 2016

25 August 2016


22 September 2016

29 September 2016


6 October 2016

13 October 2016

20 October 2016

21 October 2016

 • Goblin (2016) (Festival des Deutschen Psychotronischen Films)

27 October 2016


10 November 2016

17 November 2016


1 December 2016

22 December 2016

29 December 2016


5 January 2017

19 January 2017


16 February 2017


2 March 2017

9 March 2017


6 April 2017

20 April 2017


29 June 2017


6 July 2017

27 July 2017


28 September 2017


26 October 2017


30 November 2017


21 December 2017


15 February 2018


22 March 2018


26 April 2018


27 May 2018


28 June 2018


5 July 2018


25 October 2018


20 December 2018


25 April 2019