31 May 2015

  • Mémoire (2015) (German speaking region)

1 July 2015

5 July 2015

  • Munchies (1987) (Italian speaking region)

9 July 2015

10 July 2015


11 August 2015


6 September 2015

17 September 2015

  • Everest (2015) (German speaking region)

19 September 2015

  • Marquis (1989) (French speaking region)

22 September 2015

23 September 2015

  • Everest (2015) (French speaking region)

24 September 2015

  • Everest (2015) (Italian speaking region)

1 October 2015

15 October 2015

23 October 2015


18 November 2015

  • Marquis (1989) (Italian speaking region)

20 November 2015


5 December 2015

6 December 2015

11 December 2015

16 December 2015

17 December 2015

18 December 2015

31 December 2015


5 January 2016


7 February 2016

  • Garuda (2004) (German speaking region)

5 March 2016

  • Marquis (1989) (German speaking region)

15 March 2016


4 April 2016

20 April 2016


6 June 2016


13 July 2016

20 July 2016

21 July 2016


9 August 2016


25 September 2016


30 November 2016


1 December 2016